SZP-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa broszur i plakatów dla szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeniesiono do archiwum: 2022-10-17
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2022: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.
2022-02-22
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2022)

SA-271-111/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 11.01.2023 - 24.02.2023 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-12-08

SA-271-110/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 11.01.2023 r.- 24.02.2023 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-12-05

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-01-07

SA-271-109/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w okresie 11.01.2023 - 24.02.2023 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-12-05

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-01-07

SA-271-113/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 18.01.2023 r. do dnia 20.01.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-11-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-31

SA-271-112/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w okresie od dnia 18.01.2023 r. do dnia 20.01.2023r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-11-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-30

SA-271-108/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 7.12.2022 - 14.12.2022 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-11-25

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-27

SA-271-107/22: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 12.12.2022 r.- 14.12.2022 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-11-25

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-27

PAT-271-11/22: Przedmiotem zamówienia jest Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych.

SA-271-106/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w dniu 14.12.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-11-16

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-18

SA-271-105/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w dniu 14.12.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-11-16
2022-11-17

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-19

SA-271-104/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 7.12.2022 - 9.12.2022 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-11-16

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-18

SZP-271-4/22: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostawa broszur do szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2022-10-28
2022-10-28
SWZ (Postępowanie: SZP-271-4/22)
2022-11-07
2022-11-21

PAT-271-10/22: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 2 seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 8 grudnia 2022 r. i 2 seminarium w dniu 9 grudnia 2022 r. w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-10-17
2022-10-17
SWZ (Postępowanie: PAT-271-10/22)
2022-10-17
2022-10-26
2022-11-15

PAT-271-9/22: Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia Seminarium w dniu 7 listopada 2022 r. w Krakowie w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Identyfikator UZP (miniportal): 9409bd4f-4b80-4f03-907a-ee81d04da002

2022-08-31
2022-08-31
SWZ (Postępowanie: PAT-271-9/22)
2022-08-31
2022-09-08
2022-09-21

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-12-11

SZP-271-3/22: Przedmiotem zamówienia jest: druk i dostawa broszur i plakatów dla szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZP-271-2/22: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie graficzne, wykonanie i dostawę materiałów na Sympozjum organizowane w dniach 20-21 października 2022 r. w Krakowie w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SA-271-53/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 29.06.2022 r.- 1.07.2022 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-06-14

PAT-271-3/22: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 4 seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 04 kwietnia 2022 r. i 2 seminarium w dniu 5 kwietnia 2022 r. (część I.) oraz 3 seminarium w dniu 25 kwietnia 2022 r. i 4 seminarium w dniu 26 kwietnia 2022 r. (część 2) w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-02-28
2022-02-28
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/22)
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-08
2022-03-22
2022-03-25
2022-04-06

PAT.ZA-0701-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej oraz zaprezentowanie wykładu podczas seminarium prowadzonego stacjonarnie z uczestnikami szkoleń.

PAT-271-3/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia dwudniowego seminarium w dniach 09-10 listopada 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-09-29
2021-09-29
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/21)
2021-09-29
2021-10-07
2021-10-20
2021-11-03

PAT-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 25-26 października 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-08-31
2021-08-31
SWZ (Postępowanie: PAT-271-2/21)
2021-09-08
2021-09-20
2021-09-20

SZ-ZAI-0701-3/21: Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-08-11
2021-09-07
Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/21)

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.