wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

SZ.ZAI-0701-07/20: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-06-10 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Opis zadania (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2020: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-04-27 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2020)

SA-271-61/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ - w okresie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 7 kwietnia 2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-27 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-61/20)

POZ-271-33/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w dniu 11.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-27 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-33/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-29

SA-271-57/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.

Identyfikator UZP (miniportal): b66db298-2ae9-40f3-accb-3dc431651c49
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-11-27 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-11-27 SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-11-27 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-57/20)

SA-271-62/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ I SPORZĄDZENIE RAPORTU Z PRZEGLĄDU - w okresie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 7 kwietnia 2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-11-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-62/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-29

SZP-271-14/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 09.12 do 10.12.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-11-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-14/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-28

POZ-271-30/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15)

Identyfikator UZP (miniportal): e4a85c23-0286-49bf-916c-4a83a467e811
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 2.1. - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 2.2. - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 5 - Wykaz podmiotów funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-30/20)

POZ-271-32/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 03.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-19 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-32/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-21

POZ-271-31/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 04.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-19 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-31/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-21

SZP-271-13/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 09.12 do 10.12.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-11-17 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-13/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-19

SZP-271-12/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 09.12 do 10.12.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-11-16 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-12/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-18

POZ-271-29/20: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 02.12.2020 r. do dnia 08.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-10 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-29/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-12

POZ-271-28/20: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 02.12.2020 r. do dnia 08.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-10 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-28/20)
2020-11-12 Wynik postepowania II (Postępowanie: POZ-271-28/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-14

SA-271-60/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ - w okresie od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 11 grudnia 2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-11-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-60/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-12-07

PAT-271-2/20: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wizyt pilotażowych przez ekspertów z dziedziny patomorfologii w zakładach patomorfologii w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

2020-11-04 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-04 SIWZ (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-04 Wzór załącznika nr 2 do SIWZ (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-04 Wzór załącznika nr 4 do SIWZ (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-04 Wzór załącznika nr 5 do SIWZ (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-10 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-13 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: PAT-271-2/20)
2020-11-24 Wynik postępowania (Postępowanie: PAT-271-2/20)

SA-271-59/20: Przedmiotem postępowanie jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU AKREDYTACYJNEGO PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ - w dniu 16 listopada 2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-10-29 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-59/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-11-30

POZ-271-26/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 18.11.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-10-29 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-26/20)

POZ-271-27/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 18.11.2020 r. do dnia 03.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-10-29 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-27/20)

SA-271-58/20: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ - w okresie od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 18 listopada 2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-10-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-58/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-11-30

SA-271-54/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 4.11.2020 r. - 10.12.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-10-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-54/20)

SA-271-50/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ I SPORZĄDZENIE RAPORTU Z PRZEGLĄDU - w okresie od dnia 10 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych)

2020-10-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-50/20)

POZ-271-24/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie od dnia 06.11.2020 r. do dnia 03.12.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-10-15 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-24/20)

SA-271-53/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 4.11.2020 - 10.12.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-10-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-53/20)

SA-271-55/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 14.10.2020 - 10.12.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-10-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-55/20)

SA-271-51/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 14.10.2020 - 16.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-10-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-51/20)

SA-271-52/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 7.10.2020 r. - 16.10.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-10-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-52/20)

SA-271-14/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów wiodących (lider) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Identyfikator UZP (miniportal): e452e268-df75-464e-aa25-39283c4f4795
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-10-05 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 Identyfikator postępowania (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 Klucz publiczny (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-06 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-06 Ujednolicona treść SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-11-04 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-14/20)

PAT-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do konsultacji przy tworzeniu standardów akredytacyjnych dla zakładów / pracowni patomorfologii

2020-10-02 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: PAT-271-1/20)
2020-10-02 SIWZ (Postępowanie: PAT-271-1/20)
2020-10-02 Wzór załącznika nr 2 do SIWZ - formularz (Postępowanie: PAT-271-1/20)
2020-10-02 Wzór załącznika nr 4 do SIWZ (Postępowanie: PAT-271-1/20)
2020-10-02 Wzór załącznika nr 5 do SIWZ (Postępowanie: PAT-271-1/20)
2020-10-09 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: PAT-271-1/20)
2020-10-20 Wynik postępowania (Postępowanie: PAT-271-1/20)

SZP-271-11/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 21.10.2020 do 23.10.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-10-01 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-11/20)

SA-271-45/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 28.10.2020 - 20.11.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-10-01 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-45/20)

SA-271-47/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 7.10.2020 r.- 16.10.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-47/20)

SA-271-42/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 22.09.2020 - 16.10.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-11 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-42/20)

SA-271-41/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.09.2020 r. - 23.10.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-11 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-41/20)

SA-271-40/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 30.09.2020 - 16.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-11 Wynik postępowania - unieważnienie (Postępowanie: SA-271-40/20)

SA-271-38/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.09.2020 - 23.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-38/20)

SA-271-35/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 9.09.2020 - 30.10.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-35/20)

SA-271-34/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.09.2020 r. - 30.10.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-08-27 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-34/20)
2020-09-01 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-34/20)

POZ.I-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji i wykładu eksperckiego na temat: "Dokumentacja medyczna w podstawowej opiece zdrowotnej w świetle aktualnych przepisów prawa" oraz przeprowadzenie 3 edycji warsztatów on-line (w formie webinariów) z uczestnikami szkoleń.

2020-08-26 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)
2020-08-26 Załącznik 2 - formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)
2020-08-26 Załącznik 3 - wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)
2020-08-26 Załącznik 4 - wykaz szkoleń online (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)

POZ.I-0701-2/20: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji i wykładu eksperckiego na temat: "Opieka nad pacjentem chorym przewlekle w podstawowej opiece zdrowotnej" oraz przeprowadzenie 3 edycji warsztatów on-line (w formie webinariów) z uczestnikami szkoleń.

2020-08-26 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)
2020-08-26 Załącznik 2 - formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)
2020-08-26 Załącznik 3 - wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)
2020-08-26 Załącznik 4 - wykaz szkoleń online (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)

POZ-271-19/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 24.09.2020 r. do dnia 14.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-25 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-19/20)

SA-271-33/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 26.08.2020 - 30.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-33/20)

SA-271-30/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 26.08.2020 - 04.09.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-18 Wynik postępowania III (Postępowanie: SA-271-30/20)

POZ-271-17/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 07.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-13 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-17/20)

POZ-271-16/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 07.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-13 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-16/20)
2020-08-13 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-16/20)

SZP-271-9/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 19.08 do 21.08.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-9/20)

SZP-271-8/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 19.08 do 23.10.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-04 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-8/20)
2020-08-11 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-8/20)
2020-08-12 Wynik postępowania III (Postępowanie: SZP-271-8/20)

SZ.ZAI-0701-07/20: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-06-10 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Opis zadania (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)

SZ.ZSRI-0701-2/20: Zaproszenie do współpracy - Opracowanie materiałów informacyjnych dla rodzin i bliskich pacjentów leczonych w OIT w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2020-05-06 Opis zadania i formularz (Postępowanie: SZ.ZSRI-0701-2/20)

SZ-ZAI-0701-05-20: Zapytanie o cenę za przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych

2020-02-19 Treść zapytania (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)
2020-02-19 Wzór formularza (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)

SZ-ZAI-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w 3 szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-02-17 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-02-19 Wzór formularza wykaz osób - załącznik nr 3 do OPZ (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-03-10 Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)

SZ.ZNI-271-1/19: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na statystycznym opracowaniu wyników ankietyzacji prowadzonej w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)
2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)

POZ-271-57/19: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko cz.1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Warszawie (jedno seminarium) i w Krakowie (jedno seminarium) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2019-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-16 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Korekta informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-11-08 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-57/19)