SZ-ZAI-0701-05-20: Zapytanie o cenę za przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych
2020-02-19
2020-02-19
Przeniesiono do archiwum: 2021-01-11
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2021: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
2021-04-08
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2021)

SA-271-25/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 17.05.2021 r. do dnia 18.05.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-06-09

SA-271-23/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 12.05.2021 r.- 21.05.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-06-08

SA-271-24/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.05.2021 - 21.05.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-04-30

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-06-02

POZ-271-9/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 09.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-04-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-05-31

SA-271-21/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 17.05.2021 r. do dnia 22.06.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-04-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-05-30

SA-271-22/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 17.05.2021 r. do dnia 22.06.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-04-28
2021-04-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-05-31

POZ-271-8/21: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie 07.05.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-04-19

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-05-21

POZ-271-7/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

Identyfikator UZP (miniportal): ebcbc2f2-d675-4b90-961d-a0f25cf6c494

2021-03-22
2021-03-22
SWZ (Postępowanie: POZ-271-7/21)
2021-03-22
2021-03-22
2021-03-30
2021-04-07
2021-05-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-06-08

SA-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2021 r.
2021-03-19
2021-03-19
2021-04-13

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

POZ-271-1/21: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

Identyfikator UZP (miniportal): 25a80267-a8d7-4f77-b7e2-8e46c9ecf61c

2021-02-17
2021-02-17
SWZ (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-17
2021-02-25
2021-03-12
2021-03-18
2021-04-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-05-31