SA-271-80/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 8.12.2021 r.- 17.12.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-11-05
Przeniesiono do archiwum: 2021-12-07
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2021: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
2021-04-08
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2021)

SA-271-1/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 2.02.2022 - 8.04.2022 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-01-18

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-02-20

POZ-271-2/22: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie 'Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki', realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie od dnia 18.02.2022 r. do dnia 17.03.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-01-13
2022-01-17

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-02-19

POZ-271-1/22: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie 'Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki', realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 18.02.2022 r. do dnia 17.03.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-01-13
2022-01-17

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-02-19

SA-271-97/21: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 24.02.2022 r. do dnia 29.03.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-01-05
2022-01-11

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-02-13

SA-271-96/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 24.02.2022 r. do dnia 29.03.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-01-05
2022-01-11
2022-01-20

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-02-22

SA-271-100/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.01.2022 - 18.03.2022 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-12-30

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-02-01

SZP-271-20/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 16 do 25 lutego 2022 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-12-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-01-30

SA-271-99/21: Przedmiotem zamówienia jest: zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 12.01.2022 r.- 18.03.2022 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-12-22

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-01-24

SZP-271-18/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 16 lutego do 15 lipca 2022 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-12-21
2021-12-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-01-30

SA-271-98/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.01.2022 - 18.03.2022 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-12-21

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-01-23

SZP-271-19/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 16 lutego do 15 lipca 2022 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-12-21

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-01-23

SA-271-75/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2023 r.
2021-11-05
2021-11-05
SWZ (Postępowanie: SA-271-75/21)
2021-12-08
2022-01-19

SA-271-74/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów wiodących (lider) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r.
2021-11-03
2021-11-03
SWZ (Postępowanie: SA-271-74/21)
2021-12-06
2021-12-30

PAT.ZA-0701-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej oraz zaprezentowanie wykładu podczas seminarium prowadzonego stacjonarnie z uczestnikami szkoleń.

PAT-271-3/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia dwudniowego seminarium w dniach 09-10 listopada 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-09-29
2021-09-29
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/21)
2021-09-29
2021-10-07
2021-10-20
2021-11-03

SZP-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa broszur i plakatów dla szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-09-29
2021-09-29
SWZ (Postępowanie: SZP-271-11/21)
2021-10-07
2021-10-22

PAT-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 25-26 października 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-08-31
2021-08-31
SWZ (Postępowanie: PAT-271-2/21)
2021-09-08
2021-09-20
2021-09-20

SZ-ZAI-0701-3/21: Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-08-11
2021-09-07
Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/21)

POZ.I-0701-3/21: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na dokonaniu oceny zaktualizowanego zestawu standardów oraz przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.