SA-271-74/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalach; wizyty akredytacyjne w okresie od 06 września do 27 października 2023 r. - przeglądy przeprowadzane przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-08-21
Przeniesiono do archiwum: 2023-09-23
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

SA-271-78/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU AKREDYTACYJNEGO PRZEZ WIODĄCEGO WIZYTATORA AKREDYTACYJNEGO POZ w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w okresie od dnia 03.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-09-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-10-16

SA-271-83/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 03.10.2023 r. do dnia 04.10.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-09-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-10-14

SA-271-81/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 20.09.2023-13.12.2023 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarza / pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-09-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-10-14

SA-271-80/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 11.10-13.12.2023 - przegląd przeprowadzany przez lekarza/lekarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-09-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-10-14

SA-271-79/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach; wizyty akredytacyjne w okresie od 25 października do 13 grudnia 2023 r. - przeglądy przeprowadzane przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-09-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-10-14

SA-271-77/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 03.10.2023 r. do dnia 30.10.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-09-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-10-08

SA-271-75/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 30.08-27.10.2023 - przeglądy przeprowadzane przez wizytatora pielęgniarza lub położnego / wizytatorkę pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-08-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-09-30

SA-271-76/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 06.09.2023 - 27.10.2023 - przegląd przeprowadzany przez lekarza/lekarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-08-28
SA-271-76/23 (Postępowanie: SA-271-76/23)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-09-30

SA-271-69/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 14.09.2023 r. do dnia 30.10.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-08-21

SA-271-71/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 30.08.2023 - 27.10.2023 - przegląd przeprowadzany przez lekarza/lekarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-08-09

SA-271-37/23: Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz do dokumentów postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c7558a6-e288-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b.