wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

SA-271-70/19: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ - w okresie od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-09-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-70/19)

Przeniesiono do archiwum: 2020-01-08


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2020: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-04-27 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2020)

POZ-271-13/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie ?Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki?, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 25.08.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-06-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-13/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-18

POZ-271-12/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie ?Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki?, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 25.08.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-06-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-12/20)
2020-06-18 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-12/20)
2020-06-22 Wynik postepowania III (Postępowanie: POZ-271-12/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-24

SA-271-21/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ I SPORZĄDZENIE RAPORTU Z PRZEGLĄDU ? w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-06-16 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-21/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-18

SA-271-20/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ ? w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-06-16 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-20/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-18

SZ.ZAI-0701-07/20: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-06-10 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Opis zadania (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)

POZ-271-11/20: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

Identyfikator UZP (miniportal): e998f203-44fd-4663-a52c-99f4d10df05b

2020-05-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 5 - wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów itp. (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 6 - Wykaz jednostek poz - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-06-01 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-06-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-11/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-19

SZ.ZSRI-0701-2/20: Zaproszenie do współpracy - Opracowanie materiałów informacyjnych dla rodzin i bliskich pacjentów leczonych w OIT w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2020-05-06 Opis zadania i formularz (Postępowanie: SZ.ZSRI-0701-2/20)

SA-271-18/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

2020-03-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-03-11 SIWZ (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-03-19 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-03-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-06-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-18/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-06

SZP-271-4/20: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur ankietowych

2020-02-21 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-02-21 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-03-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-03-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-05-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-4/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-14

SZ-ZAI-0701-05-20: Zapytanie o cenę za przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych

2020-02-19 Treść zapytania (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)
2020-02-19 Wzór formularza (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)

SZ-ZAI-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w 3 szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-02-17 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-02-19 Wzór formularza wykaz osób - załącznik nr 3 do OPZ (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-03-10 Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)

SZP-271-2/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 04.03 do 17.04.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-02-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-2/20)

SA-271-6/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 05.02.2020 - 07.02.2020 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/20)

SA-271-7/20: Przedmiotem zamówienia: Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Identyfikator UZP (miniportal): 5892d3d5-d1d7-49d5-be6a-bc52ebc16aa4

2020-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-01-29 SIWZ (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-01-29 Formularz ofertowy (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-02-18 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-03-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-04-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-06-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-7/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-17

SA-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.02.2020 - 5.06.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-01-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-1/20)

SZP-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 12.02 do 24.04.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-01-28 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-1/20)
2020-01-29 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-1/20)

SZ.ZNI-271-1/19: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na statystycznym opracowaniu wyników ankietyzacji prowadzonej w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)

POZ-271-57/19: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko cz.1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Warszawie (jedno seminarium) i w Krakowie (jedno seminarium) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2019-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-16 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Korekta informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-11-08 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-57/19)