SA-271-39/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego od dnia 08.06.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-05-09

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-11

Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2022: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.
2022-02-22
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2022)

SA-271-42/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w okresie 8.06.2022 - 2.09.2022 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-05-19

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-21

PAT-271-8/22: Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych.
2022-05-13
2022-05-13
SWZ (Postępowanie: PAT-271-8/22)

SA-271-30/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów pielęgniarki / pielęgniarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023.
2022-05-10
2022-05-10
SWZ (Postępowanie: SA-271-30/22)

SA-271-40/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-05-09

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-11

SA-271-39/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego od dnia 08.06.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-05-09

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-11

SA-271-36/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 22.06.2022 - 2.09.2022 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-05-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-08

SA-271-34/22: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w okresie 8.06.2022 - 2.09.2022 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2022-05-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-08

PAT-271-7/22: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 2 seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 20 czerwca 2022 r. i 2 seminarium w dniu 21 czerwca 2022 r. w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-04-28
2022-04-28
SWZ (Postępowanie: PAT-271-7/22)
2022-04-28
2022-04-28
2022-05-09

SA-271-32/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 09.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-04-21

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-05-23

SA-271-31/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w dniu 12.05.2022 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-04-21

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-05-23

PAT-271-5/22: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 19-21 maja 2022 r. w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-03-31
2022-03-31
SWZ (Postępowanie: PAT-271-5/22)
2022-04-08
2022-04-25

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-07

PAT-271-6/22: Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych. Zamówienie realizowane w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-03-28
2022-03-28
SWZ (Postępowanie: PAT-271-6/22)
2022-04-25
2022-05-18

PAT-271-4/22: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa podręcznika i teczek firmowych (ofertówek) w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2022-06-13

PAT-271-3/22: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 4 seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 04 kwietnia 2022 r. i 2 seminarium w dniu 5 kwietnia 2022 r. (część I.) oraz 3 seminarium w dniu 25 kwietnia 2022 r. i 4 seminarium w dniu 26 kwietnia 2022 r. (część 2) w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-02-28
2022-02-28
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/22)
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-08
2022-03-22
2022-03-25
2022-04-06

PAT-271-2/22: Przedmiotem zamówienia jest Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów akredytacyjnych. Zamówienie realizowane w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-02-11
2022-02-11
SWZ (Postępowanie: PAT-271-2/22)
2022-03-11
2022-04-06

PAT.ZA-0701-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej oraz zaprezentowanie wykładu podczas seminarium prowadzonego stacjonarnie z uczestnikami szkoleń.

PAT-271-3/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia dwudniowego seminarium w dniach 09-10 listopada 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-09-29
2021-09-29
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/21)
2021-09-29
2021-10-07
2021-10-20
2021-11-03

SZP-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa broszur i plakatów dla szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-09-29
2021-09-29
SWZ (Postępowanie: SZP-271-11/21)
2021-10-07
2021-10-22

PAT-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 25-26 października 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-08-31
2021-08-31
SWZ (Postępowanie: PAT-271-2/21)
2021-09-08
2021-09-20
2021-09-20

SZ-ZAI-0701-3/21: Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-08-11
2021-09-07
Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/21)

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.