wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

SA-271-38/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.09.2020 - 23.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-38/20)

Przeniesiono do archiwum: 2021-01-04


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

SA-271-69/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 20.01.2021 r.- 19.02.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2021-01-14 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-69/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-02-16

POZ-271-38/20: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2020-12-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2020-12-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2020-12-29 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2021-01-11 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-38/20)

SA-271-68/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 20.01.2021 - 22.01.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-12-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-68/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-01-30

POZ-271-39/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 26.01.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-12-28 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-39/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-01-30

SA-271-63/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ.

2020-11-30 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór formularza ofertowego dla cz. 1 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór formularza ofertowego dla cz. 2 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór załącznika nr 3 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór załącznika nr 4 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór załącznika nr 5 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-12-17 Informacja o zmianie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-12-17 Ujednolicona treść zmodyfikowanej SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/20)
2021-01-05 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-63/20)
2021-01-08 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-63/20)

SA-271-57/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.

2020-11-27 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-11-27 SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-11-27 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-07 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-07 Informacja o modyfikacji SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-07 Ujednolicona treść SIWZ - po modyfikacji (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-17 Informacja o zmianie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-17 Zmodyfikowany SIWZ II (Postępowanie: SA-271-57/20)
2021-01-07 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-57/20)

POZ-271-30/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15)

2020-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 2.1. - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 2.2. - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 5 - Wykaz podmiotów funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-17 Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-17 Informacja o modyfikacji treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-17 Ujednolicona treść SIWZ - po modyfikacji (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2021-01-05 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-30/20)

SA-271-14/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów wiodących (lider) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Identyfikator UZP (miniportal): e452e268-df75-464e-aa25-39283c4f4795

2020-10-05 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 Identyfikator postępowania (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-05 Klucz publiczny (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-06 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-10-06 Ujednolicona treść SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-11-04 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-14/20)
2020-12-17 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-14/20)
2021-01-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (Postępowanie: SA-271-14/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-02-15