SA-271-30/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.06.2021 - 9.07.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2021: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
2021-04-08
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2021)

POZ-271-16/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

POZ-271-15/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-06-15
2021-06-15
SWZ (Postępowanie: POZ-271-15/21)
2021-06-15

SA-271-33/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 16.07.2021 r. do dnia 25.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-15

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-17

SA-271-37/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 23.06.2021 r.- 06.08.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-16

SA-271-36/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 23.06.2021 - 6.08.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-16

SA-271-35/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.06.2021 - 06.08.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-10
2021-06-15

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-17

SA-271-34/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 16.07.2021 r. do dnia 25.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-10
2021-06-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-16

POZ-271-13/21: Przedmiotem zamówienia jest : ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w dniu 29.06.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-10

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-12

POZ-271-14/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

SA-271-38/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej" w dniach 23-24 września 2021 r. w Krakowie.

Identyfikator UZP (miniportal): d00e7e6e-399c-4cf8-88a3-38f9bcc8173c

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-20

SZP-271-4/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 07.07.2021 do 23.07.2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-01

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-03

SZP-271-3/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 09 czerwca do 23 lipca 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-01

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-03

SA-271-30/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.06.2021 - 9.07.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31

SA-271-32/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.06.2021 r.- 2.07.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-02

SA-271-29/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 9.06.2021 - 9.07.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-02

POZ-271-12/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

POZ-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): e6c42592-819a-499d-ad78-beadf8f15042

2021-05-19
2021-05-19
SWZ (Postępowanie: POZ-271-2/21)
2021-05-26
2021-06-08
2021-06-11

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-07-13

SA-271-26/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 26.05.2021 - 9.07.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-06-20

POZ-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

SA-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2021 r.
2021-03-19
2021-03-19
2021-04-13

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.