wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

SA-271-3/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 17.02.2021 - 26.03.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2021-02-02 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-3/21)

Przeniesiono do archiwum: 2021-03-04


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

2021-03-03 Zapytanie ofertowe - opis przedmiotu zamówienia (Postępowanie: PAT.ZA-0701-1/21)
2021-03-03 Załącznik nr 1 do OPZ - formularz ofertowy (Postępowanie: PAT.ZA-0701-1/21)
2021-03-03 Załącznik nr 3 do OPZ - wykaz osób (Postępowanie: PAT.ZA-0701-1/21)

SZP-271-1/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 10-12 marca 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2021-03-01 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-1/21)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-04-02

SA-271-8/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 17.03.2021 - 29.04.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2021-02-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-8/21)

POZ-271-1/21: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2021-02-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 SWZ (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 Załącznik 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 Załącznik 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 Załącznik 4 - Wykaz jednostek - przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 Załącznik 5 - Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 Załącznik 6 - Wykaz funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-17 Załącznik 8 - Wzór oświadczenia (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-25 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (Postępowanie: POZ-271-1/21)
2021-02-25 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-1/21)

SA-271-6/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 17.02.2021 - 26.03.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2021-02-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/21)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-03-14

POZ-271-38/20: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Identyfikator UZP (miniportal): c721d8ec-be18-4b23-9fa7-05630e3689aa

2020-12-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2020-12-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2020-12-29 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2021-01-11 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2021-02-01 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-38/20)
2021-02-24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-38/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-03-25

SA-271-63/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ.

2020-11-30 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór formularza ofertowego dla cz. 1 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór formularza ofertowego dla cz. 2 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór załącznika nr 3 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór załącznika nr 4 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-11-30 Wzór załącznika nr 5 (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-12-17 Informacja o zmianie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/20)
2020-12-17 Ujednolicona treść zmodyfikowanej SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/20)
2021-01-05 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-63/20)
2021-01-08 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-63/20)
2021-02-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-63/20)

SA-271-57/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r.

2020-11-27 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-11-27 SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-11-27 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-07 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-07 Informacja o modyfikacji SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-07 Ujednolicona treść SIWZ - po modyfikacji (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-17 Informacja o zmianie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-57/20)
2020-12-17 Zmodyfikowany SIWZ II (Postępowanie: SA-271-57/20)
2021-01-07 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-57/20)
2021-02-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-57/20)

POZ-271-30/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15)

2020-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 2.1. - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 2.2. - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-11-20 Załącznik nr 5 - Wykaz podmiotów funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-17 Potwierdzenie wysłania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-17 Informacja o modyfikacji treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-17 Ujednolicona treść SIWZ - po modyfikacji (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2020-12-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2021-01-05 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-30/20)
2021-02-12 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-30/20)