SA-271-21/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 14.03.2023 r. do dnia 27.03.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych). Przeniesiono do archiwum: 2023-04-01
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2022: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 r.
2022-02-22
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2022)

SA-271-45/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 5.07.2023 - 21.07.2023 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-05-24

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-06-26

SA-271-44/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 05.07.2023 r.- 21.07.2023 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-05-23

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-06-25

SA-271-43/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w okresie 19.07.2023 - 21.07.2023 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-05-22

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-06-24

SA-271-39/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 24.05.2023 - 30.06.2023 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-05-08

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-06-10

SA-271-40/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 31.05.2023 r.- 2.06.2023 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-04-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-05-30

SA-271-37/23: Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz do dokumentów postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c7558a6-e288-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b.

SA-271-31/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 24.05.2023 r.- 2.06.2023 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-04-17

SA-271-35/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 17.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-04-04
2023-04-05

SA-271-34/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w okresie od dnia 02.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-04-04
2023-04-11

SA-271-30/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów wiodących (lider) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz do dokumentów postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7dd70f1-c8af-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b .

SA-271-23/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 19.04.2023 r.- 2.06.2023 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-03-14
2023-03-17

PAT-271-1/23: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenie seminarium w dniu 18 kwietnia 2023 r. w Krakowie w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz do dokumentów postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a96f6eb-ad0b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f.

2023-02-23

SA-271-9/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w okresie od dnia 22.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-02-01

SA-271-117/22: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 04.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-12-15
2022-12-16

SA-271-116/22: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego w okresie od dnia 04.01.2023 r. do dnia 31.01.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2022-12-15
2022-12-16

SZP-271-4/22: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostawa broszur do szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2022-10-28
2022-10-28
SWZ (Postępowanie: SZP-271-4/22)
2022-11-07
2022-11-21

PAT.ZA-0701-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej oraz zaprezentowanie wykładu podczas seminarium prowadzonego stacjonarnie z uczestnikami szkoleń.

SZ-ZAI-0701-3/21: Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-08-11
2021-09-07
Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/21)

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.