POZ-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): e6c42592-819a-499d-ad78-beadf8f15042

2021-05-19
2021-05-19
SWZ (Postępowanie: POZ-271-2/21)
2021-05-26
2021-06-08
2021-06-11
2021-07-05
Przeniesiono do archiwum: 2021-08-07
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2021: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
2021-04-08
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2021)

POZ-271-21/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w dniu 30.09.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-17

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-19

PAT-271-1/21: Przedmiotem postępowania jest opracowanie graficzne, druk i dostawa standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-09-14
2021-09-14
SWZ (Postępowanie: PAT-271-1/21)
2021-09-14

POZ-271-20/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-08
2021-09-10

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-12

POZ-271-19/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 29.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-08
2021-09-10

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-12

SA-271-61/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 12.10.2021 r. do dnia 24.11.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-02
2021-09-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-08

SA-271-60/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 12.10.2021 r. do dnia 24.11.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-02

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-04

PAT-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 25-26 października 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

SA-271-63/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 08.09.2021 r.- 8.10.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-31

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-02

SA-271-62/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 15.09.2021 - 8.10.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-27

SA-271-58/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 08.09.2021 r.- 15.10.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-19

SA-271-59/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 8.09.2021 - 8.10.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-18

SA-271-57/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 15.09.2021 - 8.10.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-16

SZP-271-10/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 29 września do 22 października 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-16

SZ-ZAI-0701-3/21: Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-08-11
2021-09-07
Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/21)

SA-271-54/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 15.09.2021 r.- 1.10.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-09

POZ.I-0701-3/21: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na dokonaniu oceny zaktualizowanego zestawu standardów oraz przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

SZ.ZAI-0701-02/21: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali.
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-27

SA-271-43/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 27.07.2021 r. do dnia 12.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-28
2021-06-30

SA-271-42/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 23.07.2021 r. do dnia 25.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-28

SA-271-41/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 7.07.2021 - 27.08.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-28

SA-271-30/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.06.2021 - 9.07.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31

SA-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2021 r.
2021-03-19
2021-03-19
2021-04-13

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.