wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

POZ-271-18/19: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ. Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15).

Identyfikator UZP (miniportal): 0e1ceb5e-17c8-41f7-becb-879825af3181

2019-03-28 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek poz- funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-05-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-06-05 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-07-11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-18/19)

Przeniesiono do archiwum: 2020-01-08


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2020: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-04-27 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2020)

POZ-271-11/20: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

Identyfikator UZP (miniportal): e998f203-44fd-4663-a52c-99f4d10df05b
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-05-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 5 - wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów itp. (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-14 Załącznik nr 6 - Wykaz jednostek poz - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-11/20)
2020-05-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-11/20)

SZ.ZSRI-0701-2/20: Zaproszenie do współpracy - Opracowanie materiałów informacyjnych dla rodzin i bliskich pacjentów leczonych w OIT w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2020-05-06 Opis zadania i formularz (Postępowanie: SZ.ZSRI-0701-2/20)

POZ-271-6/20: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Identyfikator UZP (miniportal): ecdfaf13-dd71-4b82-8937-ad9b9231ae8c

2020-04-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-6/20)
2020-04-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-6/20)
2020-04-29 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-6/20)
2020-05-08 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-6/20)
2020-05-13 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-6/20)
2020-05-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-6/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-06-24

POZ-271-10/20: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

Identyfikator UZP (miniportal): ec6fb5d5-a909-4813-8aba-a5e866299eae

2020-04-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-04-23 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-04-23 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-04-23 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-04-23 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek po z- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-04-23 Załącznik nr 5 - wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów itp. (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-04-23 Załącznik nr 6 - Wykaz jednostek poz - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-05-04 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-05-06 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-05-07 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-10/20)
2020-05-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-10/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-06-22

SA-271-18/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

2020-03-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-03-11 SIWZ (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-03-19 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-18/20)
2020-03-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-18/20)

SA-271-19/20: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zakup i dostawa skompletowanych pakietów materiałów konferencyjnych dla uczestników XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej" organizowanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w dniach 25-26 maja 2020 r. w Krakowie.

2020-03-09 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-19/20)
2020-03-09 SIWZ (Postępowanie: SA-271-19/20)
2020-03-18 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-19/20)
2020-04-07 Wynik postępowania. (Postępowanie: SA-271-19/20)
2020-04-27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-19/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-05-29

SZP-271-4/20: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur ankietowych

2020-02-21 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-02-21 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-03-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-03-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-05-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-4/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-07-14

SZ-ZAI-0701-05-20: Zapytanie o cenę za przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych

2020-02-19 Treść zapytania (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)
2020-02-19 Wzór formularza (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)

SZ-ZAI-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w 3 szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-02-17 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-02-19 Wzór formularza wykaz osób - załącznik nr 3 do OPZ (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-03-10 Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)

SZP-271-2/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 04.03 do 17.04.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-02-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-2/20)

SA-271-4/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ

Identyfikator UZP (miniportal): 1eb74386-056a-4c7b-ad63-f173981577e0
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 SIWZ (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz - przygotowanie (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek poz - funkcje kierownicze (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-03-06 Informacja z otwarcia ofert. (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-05-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-4/20)

SA-271-6/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 05.02.2020 - 07.02.2020 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/20)

SA-271-7/20: Przedmiotem zamówienia: Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Identyfikator UZP (miniportal): 5892d3d5-d1d7-49d5-be6a-bc52ebc16aa4
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-01-29 SIWZ (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-01-29 Formularz ofertowy (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-02-18 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-03-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-04-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-7/20)

POZ-271-2/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ. Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15)

Identyfikator UZP (miniportal): e1cd89df-0d02-490d-a7d3-46fd5a0806da
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek poz- funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-03-03 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-04-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-2/20)

SA-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.02.2020 - 5.06.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-01-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-1/20)

SZP-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 12.02 do 24.04.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-01-28 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-1/20)
2020-01-29 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-1/20)

SZ.ZNI-271-1/19: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na statystycznym opracowaniu wyników ankietyzacji prowadzonej w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)

POZ-271-57/19: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko cz.1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Warszawie (jedno seminarium) i w Krakowie (jedno seminarium) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2019-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-16 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Korekta informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-11-08 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-57/19)