POZ-271-16/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2021: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
2021-04-08
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2021)

SA-271-56/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 13.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-07-28
2021-07-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-31

SA-271-55/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 13.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-07-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-30

SZP-271-9/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 08.09.2021 do 22.10.2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-30

SZP-271-8/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 25 sierpnia do 22 października 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-30

SZ.ZAI-0701-02/21: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali.
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-27

POZ-271-18/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie prezentacji i wykładu eksperckiego na temat: "Opieka nad pacjentem chorym przewlekle w podstawowej opiece zdrowotnej" oraz zaprezentowanie wykładu podczas 2 edycji warsztatów prowadzonych on-line z uczestnikami szkoleń.
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-29
Wynik (Postępowanie: POZ-271-18/21)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-31

POZ-271-17/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie prezentacji i wykładu eksperckiego na temat: "Dokumentacja medyczna w podstawowej opiece zdrowotnej w świetle aktualnych przepisów prawa" oraz zaprezentowanie wykładu podczas 2 edycji warsztatów prowadzonych on-line z uczestnikami szkoleń.
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-20
2021-07-29
Wynik (Postępowanie: POZ-271-17/21)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-31

POZ.I-0701-2/21: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na dokonaniu oceny zaktualizowanego zestawu standardów oraz przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-31

SA-271-50/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 4.08.2021 - 1.10.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-19

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-21

SA-271-49/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 18.08.2021 - 27.08.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-15

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-17

SA-271-53/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w dniu 12.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-07-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-16

SA-271-52/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w dniu 25.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-07-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-16

SZP-271-7/21: Przedmiotem zamówienia jest: zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 11 sierpnia do 17 września 2021.
2021-07-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-14

SA-271-48/21: Przedmiotem zamówienia jest: zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 14.07.2021 r.- 27.08.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-06
2021-07-13

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-15

SZP-271-6/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 11.08.2021 do 17.09.2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-01

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-03

SZP-271-5/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 07 lipca do 17 września 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-07-01

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-03

SA-271-43/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 27.07.2021 r. do dnia 12.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-28
2021-06-30

SA-271-42/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 23.07.2021 r. do dnia 25.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-28

SA-271-41/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 7.07.2021 - 27.08.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-28

SA-271-44/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej" w dniach 23-24 września 2021 r. w Krakowie.

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-28

POZ-271-16/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

POZ-271-15/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): d8242db4-7e5d-416f-b637-e3fa8f9bc91d

2021-06-15
2021-06-15
SWZ (Postępowanie: POZ-271-15/21)
2021-06-15
2021-06-23
2021-07-13

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-28

POZ-271-14/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

Identyfikator UZP (miniportal): ceb7f25e-1077-4d50-8826-a096196f08d8

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-09

SA-271-30/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.06.2021 - 9.07.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31

POZ-271-12/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

Identyfikator UZP (miniportal): e5193aef-cb5f-4178-aace-9a1e47827d4d

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-09

POZ-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): e6c42592-819a-499d-ad78-beadf8f15042

2021-05-19
2021-05-19
SWZ (Postępowanie: POZ-271-2/21)
2021-05-26
2021-06-08
2021-06-11
2021-07-05

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-07

POZ-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

Identyfikator UZP (miniportal): 163080e4-e997-4ce7-9353-82d0d9548fb5

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-08-23

SA-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2021 r.
2021-03-19
2021-03-19
2021-04-13

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.