PAT-271-3/22: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia łącznie 4 seminariów jednodniowych w Krakowie: 1 seminarium w dniu 04 kwietnia 2022 r. i 2 seminarium w dniu 5 kwietnia 2022 r. (część I.) oraz 3 seminarium w dniu 25 kwietnia 2022 r. i 4 seminarium w dniu 26 kwietnia 2022 r. (część 2) w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2022-02-28
2022-02-28
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/22)
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-08
2022-03-22
2022-03-25
2022-04-06
Przeniesiono do archiwum: 2022-12-15
Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

SAT-271-124/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU AKREDYTACYJNEGO PRZEZ WIODĄCEGO WIZYTATORA AKREDYTACYJNEGO POZ w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego 14.12.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2024-01-01

SAT-271-119/23: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w dniu 14.12.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2023-11-24

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-12-26

SAT-271-114/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 06 - 13.12.2023 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarza / pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-11-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-12-16

SAT-271-113/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 06-13.12.2023 - przegląd przeprowadzany przez lekarza/lekarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-11-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-12-16

SAT-271-112/23: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach; wizyty akredytacyjne w okresie od 06 do 08 grudnia 2023 r. - przeglądy przeprowadzane przez lidera/liderkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-11-14

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2023-12-16

SA-271-82/23: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w okresie od dnia 03.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

SA-271-89/23: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 11.10-01.12.2023 - przegląd przeprowadzany przez lekarza/lekarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2023-09-28
2023-10-04

SA-271-37/23: Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania oraz do dokumentów postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c7558a6-e288-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b.