PAT-271-1/21: Przedmiotem postępowania jest opracowanie graficzne, druk i dostawa standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): 71ca113e-caf3-441d-bf6e-186f30e252aa

2021-09-14
2021-09-14
SWZ (Postępowanie: PAT-271-1/21)
2021-09-14
2021-09-22
2021-10-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-14

Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2021: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r.
2021-04-08
Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2021)

SA-271-73/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 27.10.2021 - 17.12.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-10-15

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-17

POZ-271-27/21: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie od dnia 03.11.2021 r. do dnia 16.12.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-10-14
2021-10-15

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-17

POZ-271-26/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 03.11.2021 r. do dnia 16.12.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-10-14
2021-10-15

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-17

SA-271-71/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 27.10.2021 r.- 17.12.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-10-13

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-15

SA-271-72/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 27.10.2021 - 17.12.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-10-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-14

SA-271-76/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w dniu 19.11.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-10-11

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-13

PAT.ZA-0701-11/21: Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej oraz zaprezentowanie wykładu podczas seminarium prowadzonego stacjonarnie z uczestnikami szkoleń.

POZ-271-25/21: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w dniu 12.10.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-10-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-08

POZ-271-24/21: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 12.10.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-10-06

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-08

PAT-271-4/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia dwudniowego seminarium w dniach 02-03 grudnia 2021 r. w obiekcie na terenie miejscowości Wisła w ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-10-05
2021-10-05
SWZ (Postępowanie: PAT-271-4/21)
2021-10-06
2021-10-13

SZP-271-13/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny przeprowadzany przez pielęgniarkę w okresie od 20 do 22.10.2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-10-04

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-06

SZP-271-12/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 20 do 22 października 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-10-04

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-06

PAT-271-3/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia dwudniowego seminarium w dniach 09-10 listopada 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-09-29
2021-09-29
SWZ (Postępowanie: PAT-271-3/21)
2021-09-29
2021-10-07

SZP-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa broszur i plakatów dla szpitali w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SA-271-67/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 6.10.2021 - 26.11.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-09-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-01

POZ-271-22/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 12.10.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-28

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-30

POZ-271-23/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie od dnia 12.10.2021 r. do dnia 14.12.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-28
2021-09-29

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-31

SA-271-66/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 06.10.2021 r.- 26.11.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-09-22

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-24

SA-271-65/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 6.10.2021 - 26.11.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-09-21

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-23

POZ-271-21/21: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w dniu 30.09.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-09-17

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-10-19

PAT-271-1/21: Przedmiotem postępowania jest opracowanie graficzne, druk i dostawa standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki patomorfologicznej w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): 71ca113e-caf3-441d-bf6e-186f30e252aa

2021-09-14
2021-09-14
SWZ (Postępowanie: PAT-271-1/21)
2021-09-14
2021-09-22
2021-10-12

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2021-11-14

PAT-271-2/21: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, miejsc parkingowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 25-26 października 2021 r. ramach projektu Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
2021-08-31
2021-08-31
SWZ (Postępowanie: PAT-271-2/21)
2021-09-08
2021-09-20
2021-09-20

SA-271-62/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 15.09.2021 - 8.10.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-27

SA-271-58/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 08.09.2021 r.- 15.10.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-19

SA-271-59/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 8.09.2021 - 8.10.2021 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-18

SA-271-57/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 15.09.2021 - 8.10.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-16

SZP-271-10/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 29 września do 22 października 2021 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-16

SZ-ZAI-0701-3/21: Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalu zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2021-08-11
2021-09-07
Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/21)

SA-271-54/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 15.09.2021 r.- 1.10.2021 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-08-09

POZ.I-0701-3/21: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania pilotażowego zaktualizowanego zestawu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej polegającego na dokonaniu oceny zaktualizowanego zestawu standardów oraz przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swojej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

SZ.ZAI-0701-02/21: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali.
2021-07-27
2021-07-27
2021-07-27

SA-271-43/21: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) w terminie od dnia 27.07.2021 r. do dnia 12.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-28
2021-06-30

SA-271-42/21: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 23.07.2021 r. do dnia 25.08.2021 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).
2021-06-28

SA-271-41/21: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 7.07.2021 - 27.08.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-06-28

SA-271-30/21: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.06.2021 - 9.07.2021 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.
2021-05-31

SA-271-11/21: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2021 r.
2021-03-19
2021-03-19
2021-04-13

PAT.ZA-0701-1/21: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na merytorycznym opracowaniu wskazówek i zaleceń dla zakładów patomorfologii, ułatwiających wdrożenie standardów akredytacyjnych w ramach projektu "Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.