wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

SA-271-38/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.09.2020 - 23.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-38/20)


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2020: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

2020-04-27 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2020)

SA-271-43/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 14.10.2020 - 30.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-24 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-43/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-10-26

SZP-271-10/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 14.10 do 04.12.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-10/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-10-24

POZ-271-21/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-09-22 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-21/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-10-24

POZ-271-20/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w terminie od dnia 14.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-09-22 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-20/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-10-24

SA-271-44/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 22.09.2020 r.- 27.11.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-44/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-11-20

SA-271-42/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 22.09.2020 - 16.10.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-11 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-42/20)

SA-271-41/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.09.2020 r. - 23.10.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-11 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-41/20)

SA-271-40/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 30.09.2020 - 16.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-09-11 Wynik postępowania - unieważnienie (Postępowanie: SA-271-40/20)

SA-271-38/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 16.09.2020 - 23.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-38/20)

SA-271-35/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 9.09.2020 - 30.10.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-35/20)

SA-271-34/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 16.09.2020 r. - 30.10.2020 r. - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-08-27 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-34/20)
2020-09-01 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-34/20)

POZ.I-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji i wykładu eksperckiego na temat: "Dokumentacja medyczna w podstawowej opiece zdrowotnej w świetle aktualnych przepisów prawa" oraz przeprowadzenie 3 edycji warsztatów on-line (w formie webinariów) z uczestnikami szkoleń.

2020-08-26 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)
2020-08-26 Załącznik 2 - formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)
2020-08-26 Załącznik 3 - wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)
2020-08-26 Załącznik 4 - wykaz szkoleń online (Postępowanie: POZ.I-0701-3/20)

POZ.I-0701-2/20: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji i wykładu eksperckiego na temat: "Opieka nad pacjentem chorym przewlekle w podstawowej opiece zdrowotnej" oraz przeprowadzenie 3 edycji warsztatów on-line (w formie webinariów) z uczestnikami szkoleń.

2020-08-26 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)
2020-08-26 Załącznik 2 - formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)
2020-08-26 Załącznik 3 - wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)
2020-08-26 Załącznik 4 - wykaz szkoleń online (Postępowanie: POZ.I-0701-2/20)

POZ-271-19/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 24.09.2020 r. do dnia 14.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-25 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-19/20)

POZ-271-18/20: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 24.09.2020 r. do dnia 14.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-25 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-18/20)
2020-09-01 Wynik postepowania II (Postępowanie: POZ-271-18/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-11-03

SA-271-33/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 26.08.2020 - 30.10.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-33/20)

SA-271-30/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 26.08.2020 - 04.09.2020 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-18 Wynik postępowania III (Postępowanie: SA-271-30/20)

POZ-271-17/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz sporządzenie raportów z przeglądów akredytacyjnych w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 07.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-13 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-17/20)

POZ-271-16/20: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 07.10.2020 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2020-08-13 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-16/20)
2020-08-13 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-16/20)

SZP-271-9/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 19.08 do 21.08.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-9/20)

SZP-271-8/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 19.08 do 23.10.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-08-04 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-8/20)
2020-08-11 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-8/20)
2020-08-12 Wynik postępowania III (Postępowanie: SZP-271-8/20)

SZ.ZAI-0701-07/20: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-06-10 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Opis zadania (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)
2020-06-10 Formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-07/20)

SZ.ZSRI-0701-2/20: Zaproszenie do współpracy - Opracowanie materiałów informacyjnych dla rodzin i bliskich pacjentów leczonych w OIT w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2020-05-06 Opis zadania i formularz (Postępowanie: SZ.ZSRI-0701-2/20)

SZ-ZAI-0701-05-20: Zapytanie o cenę za przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych

2020-02-19 Treść zapytania (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)
2020-02-19 Wzór formularza (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)

SZ-ZAI-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w 3 szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-02-17 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-02-19 Wzór formularza wykaz osób - załącznik nr 3 do OPZ (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-03-10 Wynik (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)

SZ.ZNI-271-1/19: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na statystycznym opracowaniu wyników ankietyzacji prowadzonej w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)
2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)

POZ-271-57/19: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko cz.1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Warszawie (jedno seminarium) i w Krakowie (jedno seminarium) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2019-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-16 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Korekta informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-11-08 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-57/19)