wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

POZ-271-36/19: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-07-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-36/19)
2019-07-17 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: POZ-271-36/19)
2019-07-17 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia postępowania (Postępowanie: POZ-271-36/19)
2019-07-17 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia postępowania (Postępowanie: POZ-271-36/19)
2019-07-17 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia postępowania (Postępowanie: POZ-271-36/19)
2019-08-01 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-36/19)
2019-08-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-36/19)

Przeniesiono do archiwum: 2019-09-21


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2019: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2019 r.

2019-03-12 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2019)

POZ-271-55/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 05.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-10-14 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-55/19)

POZ-271-54/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 05.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-10-14 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-54/19)

POZ-271-56/19: Przedmiotem zamówienia jest: druk i dostawa pakietów broszur w ramach w projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-10-09 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-56/19)
2019-10-09 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-56/19)
2019-10-09 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-56/19)
2019-10-14 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-56/19)
2019-10-14 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-56/19)

SA-271-80/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.

2019-10-07 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-80/19)
2019-10-07 SIWZ (Postępowanie: SA-271-80/19)
2019-10-07 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-80/19)
2019-10-09 Sprostowanie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-80/19)
2019-10-09 NOWY - poprawiony formularz ofertowy (Postępowanie: SA-271-80/19)
2019-10-14 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-80/19)

SA-271-83/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz w terminie: 09.10.2019-11.10.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza.

2019-10-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-83/19)

SA-271-78/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 09.10.2019 - 15.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-10-07 Unieważnienie postępowania (Postępowanie: SA-271-78/19)

SA-271-79/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 09.10.2019 - 06.12.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-10-04 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-79/19)

POZ-271-53/19: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 30.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-10-03 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-53/19)

SA-271-77/19: Przedmiotem zamówienia jest - zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 9.10.2019 - 11.10.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-77/19)

SA-271-76/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 02.10.2019 - 06.12.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-76/19)

SA-271-75/19: Przedmiotem zamówienia jest: zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ - w okresie od dnia 28.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-09-27 Wynik postepowania (Postępowanie: SA-271-75/19)

SA-271-74/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 09.10.2019 - 15.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-24 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-74/19)

POZ-271-52/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 15.10.2019 r. do dnia 13.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-09-24 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-52/19)

POZ-271-51/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 15.10.2019 r. do dnia 13.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-09-24 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-51/19)
2019-09-25 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-51/19)

SA-271-71/19: Przedmiotem zamówienia jest: Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Identyfikator UZP (miniportal): 0f1d7c9e-c97d-42ad-b12e-834cecd2c7bf
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2019-09-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-71/19)
2019-09-23 SIWZ (Postępowanie: SA-271-71/19)
2019-09-23 Wzór Formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-71/19)

SA-271-72/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 02.10.2019 - 06.12.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-72/19)

SA-271-69/19: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH - w okresie od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-09-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-69/19)
2019-09-17 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-69/19)

SA-271-70/19: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ - w okresie od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-09-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-70/19)

SA-271-67/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 02.10.2019 - 06.12.2019 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-10 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-67/19)

POZ-271-50/19: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów dla jednostek POZ oraz dostawa ramek drewnianych za szkłem akrylowym i pendrive w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2019-09-09 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-50/19)
2019-09-09 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-50/19)
2019-09-12 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-50/19)
2019-09-17 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-50/19)
2019-09-25 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-50/19)
2019-10-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-50/19)

SA-271-64/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 11.09.2019 - 13.09.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-64/19)

SZP-271-16/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 02.10 do 13.12.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-16/19)
2019-09-10 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-16/19)

SA-271-66/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 11.09.2019 - 06.12.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-09-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-66/19)

SZP-271-18/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 09.10 do 06.12.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2019-08-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-18/19)

POZ.I-0701-3/19: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne (napisanie tekstu) artykułu na temat aktualnej sytuacji w podstawowej opiece zdrowotnej pn.: "Aktualności w podstawowej opiece zdrowotnej i medycynie rodzinnej i ich wpływ na jakość opieki". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2019-08-20 Treść zapytania ofertowego (Postępowanie: POZ.I-0701-3/19)
2019-08-20 Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/19)
2019-09-05 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ.I-0701-3/19)

POZ-271-49/19: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych okładek i zawartości publikacji, szaty graficznej, korekty tekstu, składu, łamania, przygotowania do druku pakietu publikacji (łącznie 2 broszury) pod nazwą Profilaktyka w POZ - Szczepienia w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-08-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-49/19)
2019-08-20 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-49/19)
2019-08-29 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-49/19)
2019-09-05 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-49/19)
2019-09-23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-49/19)

POZ-271-48/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 20.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-08-14 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-48/19)

POZ-271-47/19: Przedmiotem zamienienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 20.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-08-14 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-47/19)
2019-08-16 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-47/19)

SA-271-61/19: Przedmiotem zamówienia jest - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyta akredytacyjna w okresie 21.08.2019 - 23.08.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-08-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-61/19)

SZP-271-15/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 28.08 do 13.12.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-08-09 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-15/19)
2019-08-13 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-15/19)

SZP-271-17/19: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii.

2019-08-09 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-17/19)
2019-08-09 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-17/19)
2019-08-27 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-17/19)
2019-09-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-17/19)
2019-10-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-17/19)

POZ-271-43/19: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 04.09.2019 r. do dnia 28.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-07-30 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-43/19)

POZ-271-44/19: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 04.09.2019 r. do dnia 28.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-07-30 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-44/19)

SA-271-60/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 - 15.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-07-17 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-60/19)

SZP-271-14/19: Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego na temat systemu zespołów wczesnego reagowania - szkolenia w siedzibach 25 szpitali.

2019-07-10 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-07-10 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-07-10 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-07-10 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-07-10 Załącznik nr 4 do Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-07-10 Załącznik nr 6 do Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-08-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-14/19)
2019-10-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-14/19)

SA-271-58/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 - 15.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-07-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-58/19)

SA-271-59/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 09.10.2019 - 15.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-07-03 Wynik postępowania. (Postępowanie: SA-271-59/19)

POZ-271-40/19: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 18.07.2019 r. do dnia 23.10.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-06-28 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-40/19)

POZ-271-39/19: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 18.07.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-06-28 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-39/19)
2019-06-28 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-39/19)

SA-271-55/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 21.08.2019 - 13.09.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-55/19)

SA-271-54/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 - 23.08.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-54/19)

SZP-271-13/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): 81b2d383-0699-4234-b623-588a6db67f03
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2019-06-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-13/19)
2019-06-19 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-13/19)
2019-06-19 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SZP-271-13/19)
2019-07-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-13/19)
2019-09-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-13/19)

SZP-271-12/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 04.09 do 20.09.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-12/19)

SZP-271-11/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 28.08 do 20.09.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-11/19)

POZ-271-38/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 27.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-06-19 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-38/19)

POZ-271-37/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 27.11.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-06-19 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-37/19)
2019-06-19 Sprostowanie wyniku postępowania (Postępowanie: POZ-271-37/19)
2019-06-28 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-37/19 )

SA-271-51/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 21.08.2019 - 29.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-51/19)

SA-271-50/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 21.08.2019 - 29.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-50/19)

SA-271-49/19: Przedmiotem zamówienia jest: zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.06.2019 - 29.11.2019 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-06-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-49/19)

POZ-271-35/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-06-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-35/19)

POZ-271-34/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.07.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-06-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-34/19)
2019-06-10 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-34/19)

xSZP-271-14/19: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego na temat systemu zespołów wczesnego reagowania ? szkolenia w siedzibach 25 szpitali w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-06-04 Pismo przewodnie (Postępowanie: xSZP-271-14/19)
2019-06-04 Wycena (Postępowanie: xSZP-271-14/19)

POZ-271-32/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 13.06.2019 r. do dnia 27.09.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-05-31 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-32/19)

POZ-271-31/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 13.06.2019 r. do dnia 27.09.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-05-31 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-31/19)
2019-06-03 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-31/19)

SA-271-43/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 21.08.2019 - 27.09.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-05-30 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-43/19)
2019-06-05 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-43/19)

SA-271-44/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 3.07.2019 - 27.09.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-05-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-44/19)

SA-271-45/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 29.05.2019 - 27.09.2019 - przegląd przeprowadzany przez lidera- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-05-23 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-45/19)

SZP-271-10/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu ?Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki?, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 12.06 do 27.09.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-05-17 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-10/19)

SZP-271-9/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 03.07 do 27.09.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-05-15 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-9/19)
2019-05-23 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-9/19)

POZ-271-26/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.06.2019 r. do dnia 28.06.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-05-10 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-26/19)

POZ-271-25/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.06.2019 r. do dnia 28.06.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-05-10 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-25/19)
2019-05-14 Wynik postepowania II (Postępowanie: POZ-271-25/19)
2019-05-15 Wynik postępowania III (Postępowanie: POZ-271-25/19)

SA-271-37/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 15.05.2019 - 30.08.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-04-29 Wynik postępowania. (Postępowanie: SA-271-37/19)

SA-271-36/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 15.05.2019 - 30.08.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-04-29 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-36/19)

POZ-271-23/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 23.05.2019 r. do dnia 28.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-04-26 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-23/19)

POZ-271-24/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 23.05.2019 r. do dnia 28.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-04-26 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-24/19)
2019-04-30 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-24/19)

POZ-271-21/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 20.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-04-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-21/19)

SA-271-33/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 08.05.2019 - 12.07.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-04-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-33/19)

SA-271-32/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 8.05.2019 - 28.06.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-04-11 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-32/19)

POZ-271-22/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 23.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-04-11 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-22/19)

SZP-271-8/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 24.04 do 14.06.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-29 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-8/19)

POZ-271-18/19: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ. Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15).

Identyfikator UZP (miniportal): 0e1ceb5e-17c8-41f7-becb-879825af3181
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2019-03-28 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-03-28 Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek poz- funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-05-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-06-05 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-18/19)
2019-07-11 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-18/19)

SA-271-27/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 03.04.2019 - 12.07.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-27/19)

POZ-271-17/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 12.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-03-27 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-17/19)

POZ-271-16/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 12.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-03-27 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-16/19)
2019-04-01 Wynik postepowania II (Postępowanie: POZ-271-16/19)

SA-271-31/19: Zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2019 r. - zapytanie ofertowe.

2019-03-26 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-31/19)
2019-03-26 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-31/19)
2019-04-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-31/19)

SA-271-29/19: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2019 r. - zapytanie ofertowe

2019-03-26 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-29/19)
2019-03-26 Wzór formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-29/19)
2019-04-08 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-29/19)

SA-271-24/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 24.04.2019 - 31.05.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-24/19)

SA-271-23/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 27.03.2019 - 17.05.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-23/19)

SZP-271-7/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 24.04 do 28.06.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-14 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-7/19)

SA-271-22/19: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników XXIII Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece Zdrowotnej".

2019-03-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-03-14 SIWZ (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-03-18 Wyjaśnienie i zdjęcia poglądowe (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-03-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-03-27 Prawidłowa informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-04-02 Wynik postępowania - dotyczy cz. 1 (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-04-09 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-22/19)
2019-04-30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-22/19)

SZP-271-6/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 24.04 do 28.06.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-14 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-6/19)
2019-03-19 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-6/19)

POZ-271-11/19: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.04.2019 r. do dnia 30.04.2019. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-03-12 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-11/19)
2019-03-12 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-11/19)

POZ-271-10/19: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 28.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-03-12 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-10/19)
2019-03-14 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-10/19)

SA-271-21/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 13.03.2019 - 31.05.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-21/19)

SA-271-17/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 06.03.2019 - 26.04.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-17/19)
2019-03-06 Sprostowanie wyniku postępowania - dotyczy części nr 8 (Postępowanie: SA-271-17/19)

SA-271-18/19: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 06.03.2019 - 29.03.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-03-01 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-18/19)

SA-271-12/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 27.02.2019 - 29.03.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2019-02-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-12/19)

SA-271-6/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 20.02.2019 - 29.03.2019 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-02-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/19)

SA-271-5/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 20.02.2019 - 29.03.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-02-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-5/19)

SA-271-2/19: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2019-01-30 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-2/19)
2019-01-30 SIWZ (Postępowanie: SA-271-2/19)
2019-02-07 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-2/19)
2019-02-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-2/19)

SZP-271-2/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 30.01 do 29.03.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2019-01-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-2/19)

SZP-271-1/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 30.01 do 12.04.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-01-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-1/19)

SZP-271-40/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 30.01 do 29.03.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2019-01-09 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-40/18)

SZP-271-39/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 30.01 do 29.03.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2019-01-09 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-39/18)

SA-271-71/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 30.01.2019 - 01.02.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-12-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-71/18)

SA-271-61/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 09.01.2019 - 08.02.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-12-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-61/18)

SA-271-60/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 04.12.2018 - 14.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-11-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-60/18)

SA-271-50/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego POZ w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

2018-11-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-50/18)
2018-11-20 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-50/18)

SA-271-49/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wiodących wizytatorów akredytacyjnych POZ w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

2018-11-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-49/18)

SA-271-47/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 14.11.2018 - 14.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-11-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-47/18)

SA-271-44/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 9 października 2018 r.

2018-09-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-44/18)

SA-271-43/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 9 października 2018 r.

2018-09-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-43/18)