wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ

POZ-271-22/19: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 23.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2019-04-11 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-22/19)

Przeniesiono do archiwum: 2020-01-08


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

SA-271-10/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 01.04.2020 - 26.06.2020 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-02-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-10/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-27

SZP-271-4/20: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur ankietowych

2020-02-21 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-4/20)
2020-02-21 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-4/20)

SZ-ZAI-0701-05-20: Zapytanie o cenę za przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych

2020-02-19 Treść zapytania (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)
2020-02-19 Wzór formularza (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-05-20)

SA-271-12/20: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur ankietowych

2020-02-18 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-12/20)
2020-02-18 SIWZ (Postępowanie: SA-271-12/20)
2020-02-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-12/20)

SZ-ZAI-0701-3/20: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w 3 szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020-02-17 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)
2020-02-19 Wzór formularza wykaz osób - załącznik nr 3 do OPZ (Postępowanie: SZ-ZAI-0701-3/20)

SZP-271-2/20: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 04.03 do 17.04.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-02-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-2/20)

SA-271-11/20: Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2020 r.

2020-02-12 Zapytanie (Postępowanie: SA-271-11/20)
2020-02-12 Wzór formularza (Postępowanie: SA-271-11/20)
2020-02-25 Wynik (Postępowanie: SA-271-11/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-27

POZ-271-5/20: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2020-02-12 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-12 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-12 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-12 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-12 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-12 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-12 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów POZ - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-20 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-5/20)
2020-02-25 Wynik postepowania I (Postępowanie: POZ-271-5/20)

SA-271-4/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ

Identyfikator UZP (miniportal): 1eb74386-056a-4c7b-ad63-f173981577e0
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 SIWZ (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz - przygotowanie (Postępowanie: SA-271-4/20)
2020-01-31 Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek poz - funkcje kierownicze (Postępowanie: SA-271-4/20)

SA-271-6/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie 05.02.2020 - 07.02.2020 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/20)

SA-271-7/20: Przedmiotem zamówienia: Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów lekarzy, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Identyfikator UZP (miniportal): 5892d3d5-d1d7-49d5-be6a-bc52ebc16aa4
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-01-29 SIWZ (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-01-29 Formularz ofertowy (Postępowanie: SA-271-7/20)
2020-02-18 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-7/20)

POZ-271-2/20: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ. Zamówienie realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" (Nr projektu: POWR.05.02.00-00-0152/15)

Identyfikator UZP (miniportal): e1cd89df-0d02-490d-a7d3-46fd5a0806da
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz z UZP

2020-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla części 1 (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części 2 (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek poz- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-2/20)
2020-01-29 Załącznik nr 5 - Wykaz jednostek poz- funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-2/20)

SA-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalu w okresie 12.02.2020 - 5.06.2020 - przegląd przeprowadzany przez lidera - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2020-01-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-1/20)

SA-271-8/20: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia XXIV Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece zdrowotnej" w dniach 25-26 maja 2020 r. w Krakowie

2020-01-28 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-8/20)
2020-01-28 SIWZ (Postępowanie: SA-271-8/20)
2020-02-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-8/20)
2020-02-13 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-8/20)
2020-02-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-8/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-22

POZ-271-4/20: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2020-01-28 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-28 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-28 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-28 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-28 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-28 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-28 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów POZ - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-01-29 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-02-05 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-02-06 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-4/20)
2020-02-12 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-4/20)

SZP-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 12.02 do 24.04.2020 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2020-01-28 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-1/20)
2020-01-29 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-1/20)

Plan-2019: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2019 r.

2019-03-12 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2019)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-12

POZ-271-3/20: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wizytatora akredytacyjnego POZ w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2020-01-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-01-16 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-01-16 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-01-16 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów akredytacyjnych przeprowadzonych przez wizytatora (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-01-16 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek POZ, w których przygotowaniu wizytator uczestniczył (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-01-16 Załącznik nr 5 - Wykaz podmiotów, w których wizytator pełnił funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-01-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-3/20)
2020-02-04 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-3/20)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-07

POZ-271-1/20: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2020-01-15 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-15 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-15 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-15 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-15 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-15 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-15 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów POZ - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-23 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-01-24 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-1/20)
2020-02-04 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-1/20)

POZ-271-74/19: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2019-12-31 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2019-12-31 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2019-12-31 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2019-12-31 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2019-12-31 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2019-12-31 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2019-12-31 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów POZ - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2020-01-10 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2020-01-10 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2020-01-22 Wynik postepowania II (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2020-01-24 Wynik postepowania III (Postępowanie: POZ-271-74/19)
2020-02-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-74/19)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-12

POZ-271-69/19: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2019-12-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-11 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-11 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-11 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-11 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-11 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-11 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów POZ - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-13 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-20 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2019-12-31 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2020-01-10 Wynik postepowania II (Postępowanie: POZ-271-69/19)
2020-02-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-69/19)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-12

POZ-271-70/19: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń (kursów) z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-12-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2019-12-11 Treść ogłoszenia (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2019-12-11 Załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonawcy (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2019-12-11 Załącznik nr 3 - Wykaz wykładowców (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2019-12-11 Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2019-12-17 Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamóawieniu (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2020-01-15 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-70/19)
2020-02-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-70/19)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-07

SZ.ZNI-271-1/19: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na statystycznym opracowaniu wyników ankietyzacji prowadzonej w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2019-11-08 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZ.ZNI-271-1/19)

SZP-271-20/19: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - pielęgniarki, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Identyfikator UZP (miniportal): 0a8f4514-c7da-46b4-aad6-53e6d650f722

2019-10-25 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2019-10-25 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2019-10-25 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2019-10-25 Identyfikator postępowania (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2019-10-25 Klucz publiczny (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2019-11-27 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2020-02-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-20/19)
2020-02-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-20/19)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-28

POZ-271-57/19: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko cz.1) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Warszawie (jedno seminarium) i w Krakowie (jedno seminarium) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2019-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-16 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-10-24 Korekta informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-57/19)
2019-11-08 Wynik postepowania (Postępowanie: POZ-271-57/19)

SA-271-71/19: Przedmiotem zamówienia jest: Zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.

Identyfikator UZP (miniportal): 0f1d7c9e-c97d-42ad-b12e-834cecd2c7bf

2019-09-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-71/19)
2019-09-23 SIWZ (Postępowanie: SA-271-71/19)
2019-09-23 Wzór Formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-71/19)
2019-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-71/19)
2019-10-25 Informacja z otwarcia ofert uzupełniona o dane z oferty Wykonawcy Maria Ciuruś (Postępowanie: SA-271-71/19)
2020-01-08 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-71/19)
2020-01-15 Informacja (Postępowanie: SA-271-71/19)
2020-02-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-71/19)

Postępowanie zostanie zarchiwizowane 2020-03-20