wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2018: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018 r.

2018-02-26 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2018)

SA-271-42/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 10.10.2018 - 19.10.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-09-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-42/18)

SZP-271-29/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 26.09.2018 do 11.01.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-09-21 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-29/18)

SZP-271-32-18: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-09-19 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZP-271-32-18)
2018-09-19 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZP-271-32-18)

SZP-271-30/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniach 22-23 listopada 2018 w Krakowie w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-09-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-30/18)
2018-09-19 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-30/18)
2018-09-19 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-30/18)

POZ-271-52/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2018-09-14 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-17 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-17 Załącznik nr 3: Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-17 Załącznik nr 4: Wykaz jednostek POZ (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-17 Załącznik nr 5: Wykaz Podmiotów (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-17 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-52/18)
2018-09-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-52/18)

POZ-271-51/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2018-09-14 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-17 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-17 Załącznik nr 3: Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-17 Załącznik nr 4: Wykaz jednostek POZ (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-17 Załącznik nr 5: Wykaz Podmiotów (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-17 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-51/18)
2018-09-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-51/18)

SA-271-41/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 25 września 2018 r.

2018-09-14 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-41/18)

SA-271-40/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 25 września 2018 r.

2018-09-14 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-40/18)

POZ.I-0701-3/18: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne (napisanie tekstu) publikacji na temat profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej pn.: "Profilaktyka w POZ". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2018-09-07 Treść zapytania ofertowego (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 1 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 2 - Wykaz publikacji (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 3 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów skierowanych od lekarzy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 4 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów/programów telewizyjnych i radiowych/ serwisów internetowych dla pacjentów (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-24 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)

POZ-271-50/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 18.09.2018 r. do 28.09.2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-09-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-50/18)

POZ-271-49/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 20.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-09-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-49/18)

SA-271-38/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w okresie od dnia 11 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r.

2018-09-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-38/18)

SA-271-37/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 25 września 2018 r.

2018-09-06 Unieważnienie postępowania (Postępowanie: SA-271-37/18)

SZP-271-28/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 03.10.2018 do 11.01.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-09-04 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-28/18)

SA-271-36/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 03.10.2018 -26.10.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-09-03 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-36/18)

SA-271-35/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 12.09.2018 -26.10.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-09-03 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-35/18)

POZ-271-48/18: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 29 sierpnia 2018 r. do 25 września 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-08-27 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-48/18)
2018-09-03 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-48/18)

POZ-271-47/18: Przedmiotem postępowania jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 18 września 2018 r. do 25 września 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-08-27 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-47/18)

SA-271-31/18: Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w okresie od dnia 11 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r.

2018-08-22 Wynik postępowania wykonawczego (Postępowanie: SA-271-31/18)

SA-271-30/18: Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wiodącego wizytatora akredytacyjnych POZ w okresie od dnia 11 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r.

2018-08-22 Wynik postępowania wykonawczego (Postępowanie: SA-271-30/18)

POZ-271-46/18: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic, certyfikatów oraz dostawa ramek drewnianych ze szkłem akrylowym dla jednostek POZ, w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2018-08-21 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-46/18)
2018-08-21 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-46/18)
2018-08-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-46/18)
2018-09-13 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-46/18)

SA-271-34/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 22.08.2018 -21.09.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-08-21 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-34/18)

SZP-271-27/18: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach

2018-08-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-27/18)
2018-08-16 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-27/18)
2018-08-22 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-27/18)
2018-09-21 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-27/18)

SZP-271-26/18: Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach.

2018-08-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-26/18)
2018-08-16 Ogłoszenie postępowania (Postępowanie: SZP-271-26/18)
2018-09-04 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-26/18)

POZ-271-44/18: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2018-08-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-13 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 2 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 3 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 4 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 5 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 6 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-09-20 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-09-24 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-44/18)

POZ-271-42/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 30 sierpnia 2018 r. do dnia 21 września 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych)

2018-08-10 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-42/18)
2018-09-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-42/18)

POZ-271-43/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 29 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych)

2018-08-10 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-43/18)
2018-08-14 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-43/18)
2018-09-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-43/18)

POZ-271-45/18: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2018-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-45/18)
2018-08-10 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-45/18)
2018-08-14 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-45/18)
2018-08-14 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-45/18)
2018-08-21 Unieważnienie postępowania. (Postępowanie: POZ-271-45/18)
2018-08-21 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: POZ-271-45/18)

SA-271-33/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 05.09.2018 - 07.09.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-08-08 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-33/18)

SA-271-32/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 22.08.2018 - 21.09.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-08-08 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-32/18)

SZP-271-22/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal konferencyjnych, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 dwudniowych seminariów w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-08-02 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-22/18)
2018-08-02 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-22/18)
2018-08-10 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-22/18)
2018-09-03 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-22/18)

POZ-271-40/18: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

2018-07-30 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-40/18)
2018-07-30 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-40/18)
2018-08-07 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-40/18)
2018-08-07 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-40/18)
2018-08-14 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-40/18)
2018-09-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-40/18)

SA-271-28/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 01.08.2018-28.09.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-07-27 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-28/18)
2018-07-27 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-28/18)
2018-08-02 Wynik postępowania III (Postępowanie: SA-271-28/18)

SA-271-29/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 01.08.2018-28.09.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-07-27 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-29/18)
2018-07-27 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-29/18)

POZ-271-35/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW RAMOWYCH NA PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ

2018-07-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-07-23 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-07-23 Formularz ofertowy dla części 1 - Wizytator (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-07-23 Formularz ofertowy dla części 2 - Wiodący Wizytator (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-07-30 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-08-06 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-08-06 Sprostowanie odpowiedzi na pytanie (Postępowanie: POZ-271-35/18)
2018-08-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-35/18)

POZ-271-37/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 2 sierpnia 2018 r. do 20 września 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-07-20 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-37/18)
2018-07-27 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-37/18)
2018-09-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-37/18)

POZ-271-36/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 2 sierpnia 2018 r. do dnia 20 września 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-07-20 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-36/18)
2018-09-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-36/18)

SZP-271-23/18: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki (okres od 12.09.2018 do 28.09.2018) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-07-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-23/18)
2018-07-20 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-23/18)
2018-07-20 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-23/18)
2018-07-31 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-23/18)
2018-08-21 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-23/18)
2018-08-23 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-23/18)

POZ-271-39/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania szkoleniowo-konsultacyjnego w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-07-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-39/18)
2018-07-19 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-39/18)
2018-07-27 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-39/18)
2018-07-27 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-39/18)

SZP-271-21/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 11.07.2018 do 19.09.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-06-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-21/18)
2018-09-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-21/18)

SZP-271-20/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-06-15 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-20/18)
2018-06-15 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-20/18)
2018-07-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-20/18)
2018-08-21 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-20/18)

SZ.ZNI-0701-1/18: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji "system zgłaszania zdarzeń niepożądanych", która będzie replikowana w 25 szpitalach.

2018-03-13 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-1/18)
2018-03-13 Umowa (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-1/18)
2018-04-23 Wynik postępowania (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-1/18)

SZP-271-4/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 14.02.2018 do 23.03.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-4/18)
2018-09-10 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-4/18)