wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2018: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018 r.

2018-02-26 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2018)

SZP-271-20/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-06-15 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-20/18)
2018-06-15 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-20/18)

SZP-271-19/18: Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki (okres od 22.08.2018 do 28.09.2018) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-06-12 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-19/18)
2018-06-12 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-19/18)

POZ-271-32/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 19 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-06-11 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-32/18)
2018-06-15 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-32/18)

POZ-271-31/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU AKREDYTACYJNEGO PRZEZ WIODĄCEGO WIZYTATORA AKREDYTACYJNEGO POZ w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 11 lipca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-06-11 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-31/18)

SA-271-26/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatora "lidera" budżet w okresie od 04.07.2018 do 28.09.2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych)

2018-06-08 Unieważnienie postępowania (Postępowanie: SA-271-26/18)

SZP-271-18/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-06-08 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-18/18)
2018-06-08 Ogłoszenie (Postępowanie: SZP-271-18/18)
2018-06-08 Ogłoszenie (doc) (Postępowanie: SZP-271-18/18)

SZP-271-17/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 04.07.2018 do 20.07.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-06-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-17/18)

SZP-271-16/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 04.07.2018 do 28.09.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-06-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-16/18)

POZ-271-30/18: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa długopisów i pendrive w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-05-28 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-30/18)
2018-05-28 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-30/18)
2018-06-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-30/18)
2018-06-15 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-30/18)

POZ-271-29/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU AKREDYTACYJNEGO PRZEZ WIZYTATORA AKREDYTACYJNEGO POZ w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w dniu 05 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-05-24 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-29/18)
2018-06-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-29/18)

POZ-271-28/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 19 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-05-24 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-28/18)

POZ-271-27/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 8 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-05-24 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-27/18)
2018-05-24 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-27/18)
2018-05-25 Wynik postępowania III (Postępowanie: POZ-271-27/18)
2018-06-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-27/18)

SZP-271-15/18: Przedmiotem zamówienia jest projekt graficzny, druk i dostawa publikacji w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-05-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-15/18)
2018-05-23 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-15/18)
2018-06-04 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-15/18)
2018-06-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-15/18)

POZ-271-24/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 5 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-05-15 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-24/18)

POZ-271-23/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 5 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-05-15 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-23/18)
2018-06-01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-23/18)

SA-271-25/18: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2018 r.

2018-05-09 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-25/18)
2018-05-23 Wynik (Postępowanie: SA-271-25/18)

SA-271-24/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatora "lidera" budżet w okresie od 04.07.2018 do 28.09.2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-05-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-24/18)

POZ-271-25/18: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie koordynatora wojewódzkiego w regionach: MAŁOPOLSKIM obejmującym województwa: małopolskie i podkarpackie oraz DOLNOŚLĄSKIM obejmującym województwa: dolnośląskie i opolskie dla Podmiotów Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2018-05-07 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-25/18)
2018-05-07 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-25/18)
2018-05-15 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-25/18)
2018-05-25 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-25/18)
2018-06-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-25/18)

POZ-271-22/18: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

2018-05-02 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-05-02 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-05-07 Załącznik 2 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-05-07 Załącznik 3 Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-05-07 Załącznik 4 Wykaz jednostek (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-05-07 Załącznik 5 Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-05-07 Załącznik 6 Wykaz funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-22/18)
2018-06-12 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-22/18)

SA-271-22/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 04.07.2018 -13.07.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-04-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-22/18)
2018-05-28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-22/18)

SA-271-21/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 04.07.2018 - 13.07.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-04-23 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-21/18)

SA-271-20/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 06.06.2018 -13.07.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-04-23 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-20/18)
2018-04-27 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-20/18)
2018-05-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-20/18)

SZP-271-14/18: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach

2018-04-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-14/18)
2018-04-20 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-14/18)
2018-04-20 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-14/18)
2018-05-28 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-14/18)
2018-06-04 Informacja o sprostowaniu informacji z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-14/18)

SZP-271-13/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2018-04-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-13/18)
2018-04-19 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-13/18)
2018-04-20 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (doc) (Postępowanie: SZP-271-13/18)
2018-05-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-13/18)

POZ-271-21/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 25 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-04-18 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-21/18)
2018-04-23 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-21/18)
2018-05-14 Wynik postępowania III (Postępowanie: POZ-271-21/18)
2018-05-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-21/18)

POZ-271-20/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 25 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-04-18 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-20/18)
2018-04-23 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-20/18)
2018-05-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-20/18)

SA-271-19/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - lekarzy i wizytatorów - pielęgniarki w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

2018-04-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-19/18)
2018-04-17 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SA-271-19/18)
2018-04-17 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SA-271-19/18)
2018-04-17 Zestaw standardów akredytacyjnych (Postępowanie: SA-271-19/18)
2018-04-23 Wyjaśnienie treści SIWZ (1) (Postępowanie: SA-271-19/18)
2018-05-08 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: SA-271-19/18)
2018-05-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-19/18)

SA-271-18/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 18.04.2018 -22.06.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-04-11 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-18/18)
2018-05-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-18/18)

SZP-271-8/18: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja tablic przeznaczonych do montażu zewnętrznego oraz zaprojektowanie, wykonanie i dystrybucja certyfikatów ozdobnych dla szpitali, w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2018-04-10 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-8/18)
2018-04-10 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-8/18)
2018-04-10 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-8/18)
2018-04-18 Wyjaśnienie treści SIWZ (01) (Postępowanie: SZP-271-8/18)
2018-04-20 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-8/18)
2018-05-28 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-8/18)
2018-06-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-8/18)

POZ-271-19/18: Przedmiot zamówienia: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 16 kwietnia 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-04-09 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-19/18)

POZ-271-18/18: Przedmiot zamówienia: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 r. do 05 czerwca 2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-04-09 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-18/18)
2018-04-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-18/18)

POZ-271-17/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-04-06 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Załącznik nr 2: Wykaz usług (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Załącznik nr 3: Wykaz wykładowców (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Załącznik nr 4: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Informacja o sprostowaniu załączników w wersji edytowalnej (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Załącznik nr 2: Wykaz usług - poprawiony (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Załącznik nr 3: Wykaz wykładowców - poprawiony (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-06 Załącznik nr 4: Formularz ofertowy - poprawiony (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-09 Informacja o zmianie ogłoszenia (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-10 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-04-25 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-17/18)
2018-05-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-17/18)

SZP-271-12/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pięciu edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych

2018-04-04 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZP-271-12/18)
2018-04-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-12/18)
2018-04-20 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-12/18)
2018-05-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-12/18)
2018-05-30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-12/18)

SA-271-15/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatora "lidera" budżet w okresie od 16.05.2018 do 29.06.2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych) (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-03-28 Unieważnienie postępowania (Postępowanie: SA-271-15/18)

SA-271-14/18: Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów biurowych i tonerów dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2018 r.

2018-03-27 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-14/18)
2018-04-03 Zmiana formularza ofertowego (Postępowanie: SA-271-14/18)
2018-04-03 Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert (Postępowanie: SA-271-14/18)
2018-04-12 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-14/18)

SA-271-12/18: Przedmiotem zamówienia jest - zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 04.04.2018 -29.06.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-03-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-12/18)
2018-06-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-12/18)

SZP-271-9/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 11.04.2018 do 29.06.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-03-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-9/18)
2018-06-07 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-9/18)

POZ-271-16/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej i realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania roboczo-warsztatowego dla wizytatorów akredytacyjnych POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-03-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-16/18)
2018-03-19 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-16/18)
2018-03-27 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-16/18)
2018-04-05 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-16/18)

SZ.ZNI-0701-1/18: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji "system zgłaszania zdarzeń niepożądanych", która będzie replikowana w 25 szpitalach.

2018-03-13 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-1/18)
2018-03-13 Umowa (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-1/18)
2018-04-23 Wynik postępowania (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-1/18)

POZ-271-9/18: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - edycja 2016

2018-02-26 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-9/18)
2018-02-26 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-9/18)
2018-03-14 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-9/18)
2018-04-06 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-9/18)
2018-05-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-9/18)

SA-271-9/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 28.02.2018 - 25.05.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-02-22 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-9/18)
2018-03-02 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-9/18)

POZ-271-7/18: Przedmiot zamówienia: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od 21 lutego 2018 r. do 13 kwietnia 2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-02-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-7/18)
2018-03-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-7/18)

POZ-271-6/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od 21 lutego 2018 r. do 13 kwietnia 2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-02-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-6/18)
2018-03-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-6/18)

SZP-271-7/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniu 22 marca 2018 r. i seminarium w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie, w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-02-13 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-02-13 SIWZ.doc (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-02-21 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-03-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-03-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-7/18)

SZP-271-5/18: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach. Zamówienie realizowane w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-06 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-02-06 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-02-06 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-03-13 Wyjaśnienie SIWZ (1) (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-03-13 Wyjaśnienie SIWZ (2) (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-03-15 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-04-17 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-05-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-5/18)

SZP-271-4/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 14.02.2018 do 23.03.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-4/18)

SA-271-7/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 14.02.2018 - 23.03.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-7/18)
2018-04-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-7/18)

SA-271-6/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 14.02.2018 - 16.02.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/18)

POZ-271-5/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki.

2018-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-01-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-01-30 Formularz ofertowy (DOC) (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-02-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-02-20 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-03-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-5/18)

SA-271-5/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece zdrowotnej".

2018-01-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-01-23 SIWZ (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-01-31 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-02-12 Wybór oferty (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-02-21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-5/18)

SA-271-4/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ.

2018-01-18 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-4/18)
2018-01-18 SIWZ (Postępowanie: SA-271-4/18)
2018-02-26 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-4/18)
2018-04-09 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-4/18)
2018-05-23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-4/18)

SZP-271-1/18: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii.

2018-01-08 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-08 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-08 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-17 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-29 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-02-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-1/18)