wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2017: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

2017-03-02 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2017)

SZP-271-20/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej przeglądu akredytacyjnego w szpitalu przez lekarza w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-07-24 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-20/17)
2017-07-24 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-20/17)
2017-07-24 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-20/17)

POZ-271-5/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - edycja 2016.

2017-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek POZ - przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-17 Wyjaśnienie Zamawiającego dotyczące ceny netto, ceny brutto w formularzu ofertowym. (Postępowanie: POZ-271-5/17)

SZP-271-19/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach.

2017-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-07-14 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-07-24 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-19/17)

POZ-271-4/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - w województwach: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

2017-07-05 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-05 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-10 Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-10 Załącznik 2 formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-10 Załącznik 3 wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-10 Załącznik 4 wykaz jednostek POZ (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-10 Załącznik 5 wykaz szkoleń POZ (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-10 Załącznik 6 wykaz podmiotów POZ kierownik (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-14 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-4/17)
2017-07-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: POZ-271-4/17)

SZP-271-18/17: Przedmiotem postępowania jest wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SZP-271-18/17 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ. SIWZ.doc

2017-07-04 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-18/17)
2017-07-04 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-18/17)
2017-07-04 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-18/17)
2017-07-05 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-18/17)
2017-07-05 Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-18/17)
2017-07-13 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-18/17)
2017-07-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SZP-271-18/17)

SZP-271-17/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych  oraz wizyty testowej w szpitalach.

2017-06-27 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-17/17)
2017-06-27 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-17/17)
2017-06-27 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-17/17)
2017-07-10 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-17/17)
2017-07-24 Informacja o wyborze oferty (Postępowanie: SZP-271-17/17)

SZP-271-16/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-06-22 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-16/17)
2017-06-22 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-16/17)
2017-06-22 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-16/17)
2017-06-22 Zestaw standardów akredytacyjnych (Postępowanie: SZP-271-16/17)
2017-06-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-16/17)
2017-07-06 Informacja o wyborze oferty w części nr 1 (Postępowanie: SZP-271-16/17)
2017-07-12 Informacja o wyborze oferty w częściach na 2 i 3 (Postępowanie: SZP-271-16/17)

SA-271-24/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na wykonywanie usługi - przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora pielęgniarkę lub położną.

2017-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-06-14 SIWZ (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-06-14 Zestaw standardów akredytacyjnych (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-06-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-07-05 Informacja o wyborze ofert w częściach 2,3,6 (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-07-07 Informacja o wyborze oferty w części nr 1 (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-07-12 Informacja o wyborze oferty w części nr 5 (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-07-12 Informacja o wyborze oferty w części nr 4 (Postępowanie: SA-271-24/17)
2017-07-24 Sprostowanie wyniku postępowania (Postępowanie: SA-271-24/17)

SA-271-23/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na wykonywanie usługi - przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza.

2017-06-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-23/17)
2017-06-14 SIWZ (Postępowanie: SA-271-23/17)
2017-06-14 Zestaw standardów akredytacyjnych (Postępowanie: SA-271-23/17)
2017-06-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-23/17)
2017-07-05 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-23/17)
2017-07-12 Sprostowanie wyniku postępowania (Postępowanie: SA-271-23/17)

SZP-271-15/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-05-26 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-05-26 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-05-26 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-06-01 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-06-01 Sprostowanie SIWZ (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-06-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-06-14 Wynik postępowania I - dotyczy części 1,2,4 i 5 (PDF) (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-06-14 Wynik postępowania I - dotyczy części 1,2,4 i 5 (DOC) (Postępowanie: SZP-271-15/17)
2017-06-27 Wynik postępowania II - dotyczy części nr:  3, 6, 7, 8, 9, 10 (Postępowanie: SZP-271-15/17)

SZP-271-14/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-05-26 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-05-26 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-05-26 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-06-01 Wyjaśnienie treści SIWZ (01) (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-06-01 Wyjaśnienie treści SIWZ (02) (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-06-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-06-14 Wynik postępowania I - dotyczy części nr: 1,2,6 (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-06-14 Wynik postępowania I - dotyczy części nr: 1,2,6 (DOC) (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-06-27 Wynik postępowania II - dotyczy części nr: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-07-04 Wynik postępowania III - dotyczy części nr: 3, 4, 7 i 8. (Postępowanie: SZP-271-14/17)
2017-07-06 Wynik postępowania IV - dotyczy części nr 10 (Postępowanie: SZP-271-14/17)

SA-271-20/17: Zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 17-19 maja 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-18 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-20/17)

SA-271-16/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r.

2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-04-13 SIWZ (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-05-05 Formularz ofertowy (DOC) (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-05-05 Wykaz osób (DOC) (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-05-05 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-05-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-07-05 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-07-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-16/17)

POZ.I-0701-2/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podczas seminarium szkoleniowego - szkolenia wstępnego - dla przedstawicieli jednostek POZ zakwalifikowanych w I edycji naboru (2016 r.) do udziału w projekcie pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-04-12 Zapytanie ofertowe, opis przedmiotu zamówienia (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Zalacznik 1 Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Zalacznik 2 Wykaz przygotowanych jednostek POZ (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Załącznik 3 Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Zalacznik 4 FORMULARZ OFERTOWY (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-28 Sprostowanie informacji o wyborze (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-28 Info o powtornej ocenie Pakiety BI_BII CI CII CIII CIV (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-05-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu POZ.I-0701-2/17 - pakiet C (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)

POZ-271-2/17: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 4 seminariów szkoleniowych.

2017-04-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-11 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-13 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-19 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-05-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2 (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-05-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-2/17)

SA-271-18/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 10 maja - 30 czerwca 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-18/17)
2017-05-05 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu (części) nr 3 (Postępowanie: SA-271-18/17)
2017-06-28 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-18/17)

SZP-271-12/17: Opracowanie merytorycznej koncepcji systemu "Zespoły Szybkiego Reagowania" i wdrożenie tego systemu w szpitalach

2017-03-31 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-03-31 SIWZ + umowa (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-03-31 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-03-31 Wykaz osób (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-05-05 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-05-08 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-05-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-06-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-12/17)

SZP-271-11/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach.

2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-03-17 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-03-24 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-03-24 Wykaz osób (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-05 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-05 Poprawiony formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-25 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-06-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (PDF) (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-06-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (DOC) (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-07-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-11/17)

SA-271-15/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 22 marca - 24 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-03-09 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-15/17)

SZ-ZNI-0701-1/17: Usługa ekspercka - konsultacje merytoryczne dotyczące wdrożenia w szpitalach systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta.

2017-02-21 Zapytanie ofertowe, formularz oferty i informacja o kwalifikacjach (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/17)

SZ-ZNI-0701-5/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-14 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-5/16)

SZ-ZNI-0701-4/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-08 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-4/16)

SZ-ZNI-0701-3/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-07 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-3/16)

SZ-ZNI-0701-2/16: Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka - analiza i opisanie aspektów prawnych związanych z monitorowaniem zdarzeń niepożądanych dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach medycznych oraz opracowanie rekomendacji i propozycji zapisów prawnych sprzyjających zgłaszaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków ze zdarzeń niepożądanych.

2016-11-03 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-2/16)

SZ-ZNI-0701-1/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-10-27 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)
2016-10-28 Załącznik nr 3 - Informacja na temat kwalifikacji i doświadczenia eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)
2016-10-28 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (docx) (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)

SA-271-26/16: Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 16-18 listopada 2016 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2016-10-18 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-26/16)

SA-271-25/16: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 26 października do 16 grudnia 2016 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych; - przeglądy akredytacyjne realizowane przez wizytatora pielęgniarkę".

2016-10-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-25/16)
2016-11-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-25/16)