wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

SA-271-10/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22 marca - 28 kwietnia 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-02-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach 1, 3, 4, 5 (Postępowanie: SA-271-10/17)

SA-271-9/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22 marca - 28 kwietnia 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-02-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-9/17)

SZ-ZNI-0701-1/17: Usługa ekspercka - konsultacje merytoryczne dotyczące wdrożenia w szpitalach systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta.

2017-02-21 Zapytanie ofertowe, formularz oferty i informacja o kwalifikacjach (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/17)

SZP-271-9/17: Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych.

2017-02-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Wzór umowy z załącznikami (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Załącznik nr 3 do umowy (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Załącznik nr 4 do umowy (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Załącznik nr 4a do umowy (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Załącznik nr 5 do umowy (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Załącznik nr 6 do umowy (Postępowanie: SZP-271-9/17)
2017-02-20 Załącznik nr 7 do umowy (Postępowanie: SZP-271-9/17)

SZP-271-8/17: Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii.

2017-02-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-8/17)
2017-02-20 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-8/17)
2017-02-20 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-8/17)
2017-02-20 Wzór umowy (Postępowanie: SZP-271-8/17)

SA-271-8/17: Przedmiotem postępowania (zapytania ofertowego) jest zakup i dostawa oryginalnych tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, faksów i ksero dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2017-02-15 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-8/17)

SA-271-7/17: Przedmiotem postępowania (zapytania ofertowego) jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2017-02-15 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-7/17)
2017-02-16 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (Postępowanie: SA-271-7/17)

SA-271-5/17: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece zdrowotnej" w dniach 29-30 maja 2017 r. w Krakowie, której uczestnikami będą przedstawiciele instytucji opieki zdrowotnej w Polsce.

2017-02-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-5/17)
2017-02-14 SIWZ (Postępowanie: SA-271-5/17)
2017-02-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-5/17)

SZP-271-7/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-02-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-7/17)
2017-02-13 Zapytanie ofertowe (doc) (Postępowanie: SZP-271-7/17)
2017-02-13 Zapytanie ofertowe (pdf) (Postępowanie: SZP-271-7/17)
2017-02-13 Wzór umowy (Postępowanie: SZP-271-7/17)

POZ-271-1/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-02-08 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 SOPZ - załącznik nr 1 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Wykaz usług - załącznik nr 2 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Wykaz wykładowców - załącznik nr 3 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Formularz ofertowy - załącznik nr 4 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Wzór umowy - załącznik nr 5 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-13 Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-14 Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu (2) (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-17 Unieważnienie postępowania na 2 części (2 pakiety) (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (Postępowanie: POZ-271-1/17)

SZP-271-6/17: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytorycznej koncepcji systemu "Zespoły Szybkiego Reagowania" i wdrożenie tego systemu w szpitalach.

2017-02-07 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Umowa (PDF) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Umowa (DOC) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Wykaz wykładowców (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-6/17)

SA-271-4/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22 marca - 31 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-01-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakiecie nr 1 (Postępowanie: SA-271-4/17)
2017-01-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakiecie 2 (Postępowanie: SA-271-4/17)

SA-271-3/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 1 lutego 2017 do 31 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza. - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-01-26 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. (Postępowanie: SA-271-3/17)

SA-271-6/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Dział Doskonalenia i Edukacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przewidywana ilość dni szkoleń wynosi min. 8 max 15 w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. Łączna liczba uczestników planowanych szkoleń wynosi min. 80 max 300 osób.

2017-01-24 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-6/17)
2017-01-24 SIWZ (Postępowanie: SA-271-6/17)
2017-01-25 Zmiana treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-6/17)
2017-02-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-6/17)
2017-02-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: SA-271-6/17)

SZP-271-3/17: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniu 23-25 lutego 2017 w Krakowie w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-01-18 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-18 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-18 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-18 Wzór umowy (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-24 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-25 Wyjaśnienie treści SIWZ (3) (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-01-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-02-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (Postępowanie: SZP-271-3/17)
2017-02-22 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-3/17)

SZP-271-5/17: Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitali zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-01-18 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-5/17)
2017-01-18 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-5/17)
2017-01-18 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-5/17)
2017-01-18 Wzór umowy (Postępowanie: SZP-271-5/17)
2017-01-31 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-5/17)
2017-02-13 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SZP-271-5/17)

SZP-271-4/17: Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2017-01-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-4/17)
2017-01-17 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZP-271-4/17)
2017-01-17 Zapytanie ofertowe (.doc) (Postępowanie: SZP-271-4/17)
2017-01-17 Wzór umowy (Postępowanie: SZP-271-4/17)
2017-01-20 Informacja o właściwym terminie składania ofert. (Postępowanie: SZP-271-4/17)
2017-02-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach (pakietach) 1-8. (Postępowanie: SZP-271-4/17)
2017-02-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach: 9,10,11,12,13,14,15 (Postępowanie: SZP-271-4/17)

SZP-271-2/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach zakwalifikowanym do udziału w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-01-16 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-2/17)
2017-01-16 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-2/17)
2017-01-16 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-2/17)
2017-01-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-2/17)
2017-02-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SZP-271-2/17)

SA-271-2/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 25 stycznia - 10 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-01-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-2/17)
2017-02-23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-2/17)

SA-271-1/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 25 stycznia - 10 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-01-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-1/17)

SZ-ZNI-0701-5/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-14 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-5/16)

SZ-ZNI-0701-4/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-08 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-4/16)

SZ-ZNI-0701-3/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-07 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-3/16)

SZ-ZNI-0701-2/16: Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka - analiza i opisanie aspektów prawnych związanych z monitorowaniem zdarzeń niepożądanych dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach medycznych oraz opracowanie rekomendacji i propozycji zapisów prawnych sprzyjających zgłaszaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków ze zdarzeń niepożądanych.

2016-11-03 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-2/16)

SZ-ZNI-0701-1/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-10-27 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)
2016-10-28 Załącznik nr 3 - Informacja na temat kwalifikacji i doświadczenia eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)
2016-10-28 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (docx) (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)

SA-271-26/16: Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 16-18 listopada 2016 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2016-10-18 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-26/16)

SA-271-25/16: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 26 października do 16 grudnia 2016 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych; - przeglądy akredytacyjne realizowane przez wizytatora pielęgniarkę".

2016-10-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-25/16)
2016-11-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-25/16)

SZ.ZAI-0701-5/16: Przygotowanie i dostawa pakietów edukacyjnych dla szpitali uczestniczących w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2016-09-09 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-5/16)
2016-09-09 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-5/16)
2016-09-09 Wykaz głównych usług (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-5/16)
2016-09-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-5/16)

SZ.ZAI-0701-4/16: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych 3-okładek oraz przygotowanie do druku 3-publikacji w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2016-09-02 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-4/16)
2016-10-05 Informacja o wyborze oferty (Postępowanie: SZ.ZAI-0701-4/16)