wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

POZ-271-8/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od 2 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-02-23 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-8/18)

POZ-271-11/18: Przedmiotem zamówienia jest Zadanie koordynatora wojewódzkiego w regionie "MAŁOPOLSKA-II" obejmującym województwa: małopolskie, śląskie i świętokrzyskie dla Podmiotów Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2018-02-22 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-11/18)
2018-02-22 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-11/18)

POZ-271-10/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej i realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania szkoleniowo-konsultacyjnego w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-22 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-10/18)
2018-02-22 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-10/18)

SA-271-10/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 28.02.2018 - 25.05.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-02-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-10/18)

SA-271-9/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 28.02.2018 - 25.05.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-02-22 Wynik postępowania I (Postępowanie: SA-271-9/18)

POZ-271-7/18: Przedmiot zamówienia: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od 21 lutego 2018 r. do 13 kwietnia 2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-02-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-7/18)

POZ-271-6/18: Przedmiotem zamówienia jest: ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od 21 lutego 2018 r. do 13 kwietnia 2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-02-16 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-6/18)

SZP-271-7/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniu 22 marca 2018 r. i seminarium w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie, w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" część Program Akredytacji Szpitali współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-02-13 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-02-13 SIWZ.doc (Postępowanie: SZP-271-7/18)
2018-02-21 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-7/18)

SZP-271-6/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 14.02.2018 do 16.03.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-02-09 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-6/18)

SZP-271-5/18: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach. Zamówienie realizowane w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-02-06 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-02-06 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-5/18)
2018-02-06 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-5/18)

SA-271-8/18: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2018-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-8/18)
2018-01-31 SIWZ (Postępowanie: SA-271-8/18)
2018-01-31 Załącznik nr 3 do SIWZ (Postępowanie: SA-271-8/18)
2018-02-08 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-8/18)
2018-02-14 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-8/18)

SZP-271-4/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 14.02.2018 do 23.03.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-4/18)

SZP-271-3/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez pielęgniarkę w okresie od 14.02.2018 do 23.03.2018 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-31 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-3/18)

SA-271-7/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 14.02.2018 - 23.03.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-7/18)

SA-271-6/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 14.02.2018 - 16.02.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-6/18)

POZ-271-5/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki.

2018-01-29 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-01-29 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-01-30 Formularz ofertowy (DOC) (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-02-06 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-5/18)
2018-02-20 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-5/18)

SA-271-5/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsc noclegowych, sali konferencyjnej, miejsca na realizację usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w Opiece zdrowotnej".

2018-01-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-01-23 SIWZ (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-01-31 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-02-12 Wybór oferty (Postępowanie: SA-271-5/18)
2018-02-21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-5/18)

SA-271-1/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 07.02.2018 - 23.03.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-1/18)

POZ-271-4/18: Przedmiotem zamówienia jest Zadanie koordynatora wojewódzkiego w regionach obejmujących województwa: (1) pomorskie wraz z warmińsko-mazurskim, (2) lubelskie dla Podmiotów Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2018-01-22 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-22 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-22 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-22 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów akredytacyjnych przeprowadzonych przez Koordynatora (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-22 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek POZ w których przygotowaniu do przeglądu akredytacyjnego uczestniczył Koordynator (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-22 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów z zakresu standardów akredytacyjnych dla jednostek POZ przeprowadzonych przez Koordynatora (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-22 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów POZ w których Koordynator pełnił funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-29 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-01-31 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-02-09 Wynik postępowania I - dotyczy części 1. (Postępowanie: POZ-271-4/18)
2018-02-12 Wynik postępowania II - dotyczy części 2 (Postępowanie: POZ-271-4/18)

SA-271-4/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ.

2018-01-18 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-4/18)
2018-01-18 SIWZ (Postępowanie: SA-271-4/18)

SA-271-2/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 07.02.2018 - 23.03.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-2/18)

SZP-271-2/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przegląd akredytacyjny w okresie od 17.01.2018 do 26.01.2018 - przeglądy przeprowadzane przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-01-10 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-2/18)
2018-01-29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-2/18)

SZP-271-1/18: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii.

2018-01-08 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-08 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-08 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-17 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-01-29 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-1/18)
2018-02-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-1/18)

POZ-271-1/18: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - edycja 2016.

2018-01-05 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-05 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-05 Załącznik 2: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-05 Załącznik 3: Wykaz przeglądów przeprowadzonych przez Indywidualnego Opiekuna (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-05 Załącznik 4: Wykaz jednostek POZ, w których przygotowaniu do przeglądu akredytacyjnego uczestniczył Indywidualny Opiekun (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-05 Załącznik 5: Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ przeprowadzonych przez Indywidualnego Opiekuna (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-05 Załącznik 6: Wykaz podmiotów POZ w których Indywidualny Opiekun pełnił funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-01-25 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-02-12 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-1/18)
2018-02-20 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-1/18)

SA-271-49/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 10.01.2018 - 19.01.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-01-04 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-49/17)
2018-01-04 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-49/17)
2018-02-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-49/17)

POZ-271-3/18: Przedmiotem zamówienia jest Zadanie koordynatora wojewódzkiego w regionach obejmujących województwa: łódzkie, podlaskie dla Podmiotów Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2018-01-03 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-03 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-03 Załącznik 2: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-03 Załącznik 3: Wykaz przeglądów akredytacyjnych przeprowadzonych przez Koordynatora (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-03 Załącznik 4: Wykaz jednostek POZ, w których przygotowaniu do przeglądu akredytacyjnego uczestniczył Koordynator (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-03 Załącznik 5: Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ przeprowadzonych przez Koordynatora (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-03 Załącznik 6: Wykaz podmiotów POZ, w których Koordynator pełnił funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-11 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-18 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-3/18)
2018-01-31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-3/18)

POZ-271-2/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 spotkań szkoleniowo-konsultacyjnych w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-01-03 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-03 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-04 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-08 Zmiana treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-08 Załącznik 2 - Poprawiony formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-08 Zmiana treści SIWZ(2) (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-08 Załącznik 2. Formularz ofertowy wersja ostateczna (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-11 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-22 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-23 Wynik postępowania w zakresie części 2 (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-25 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-2/18)
2018-01-31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-2/18)

SZPx-271-1/18: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-12-28 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZPx-271-1/18)
2017-12-28 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZPx-271-1/18)

SA-271-48/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 10.01.2018 - 26.01.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-12-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-48/17)
2018-02-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-48/17)

SA-271-47/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 10.01.2018 - 26.01.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-12-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-47/17)

SZP-271-34/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy (okres od 11.12.2017 do 26.01.2018) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-11-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-34/17)
2017-11-14 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-34/17)
2017-11-14 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-34/17)
2017-11-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-34/17)
2017-12-04 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-34/17)
2017-12-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-34/17)
2018-02-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-34/17)

SA-271-44/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 22.11.2017 - 15.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-11-14 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-44/17)

SA-271-40/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatora "Lidera".

2017-11-08 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-40/17)
2017-11-08 SIWZ (Postępowanie: SA-271-40/17)
2017-11-08 Zestaw Standardów Akredytacyjnych (Postępowanie: SA-271-40/17)
2017-11-15 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-40/17)
2017-11-20 SIWZ (doc) (Postępowanie: SA-271-40/17)
2017-11-27 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-40/17)
2017-12-18 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-40/17)
2018-01-15 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-40/17)
2018-02-21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-40/17)

SA-271-43/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 22.11.2017 - 15.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-11-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-43/17)

SA-271-42/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 22.11.2017 - 15.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-11-06 Wynik postępowania - dot. cz. 1, 3, 4, 5 (Postępowanie: SA-271-42/17)
2017-11-10 Wynik postępowania II - dot. cz. 2 (Postępowanie: SA-271-42/17)
2017-12-15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-42/17)

SZ-SRI-0701-2/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań specjalisty ds. wdrażania projektu "Zespoły Szybkiego Reagowania" dedykowanego szpitalom. Jest to zadanie w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-10-27 Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy i wykaz osób (Postępowanie: SZ-SRI-0701-2/17)

SZP-271-33/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach.

2017-10-24 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-33/17)
2017-10-24 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-33/17)
2017-10-24 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-33/17)
2017-11-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-33/17)
2017-12-22 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-33/17)
2018-01-29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-33/17)

SZP-271-32/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-10-24 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-32/17)
2017-10-24 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia (pdf) (Postępowanie: SZP-271-32/17)
2017-10-24 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia (doc) (Postępowanie: SZP-271-32/17)
2017-12-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-32/17)
2018-01-31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-32/17)

POZ-271-15/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - edycja 2016.

2017-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-19 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-23 Załącznik 2 formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-23 Załącznik 3 wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-23 Załącznik 4 wykaz jednostek POZ (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-23 Załącznik 5 wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-23 Załącznik 6 wykaz podmiotów funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-30 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-31 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-11-06 Wyjaśnienie treści SIWZ (3) (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-11-15 Wyjaśnienie treści SIWZ (4) (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-11-28 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-12-06 Informacja o wyniku (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-12-29 Informacja o wyniku (2) (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2018-01-18 Wynik postępowania 3. (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2018-02-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-15/17)

SZP-271-31/17: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy (okres od 22.11.2017 do 08.12.2017) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-10-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-10-13 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-10-13 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-10-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-10-24 Unieważnienie postępowania SZP-271-31/17 w zakresie części nr 3 (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-11-10 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-12-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-31/17)

POZ-271-12/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2017-10-02 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-02 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-23 Załącznik 2.1 formularz ofertowy cz 1 (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-23 Załącznik 2.2 formularz ofertowy cz 2 (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-23 Załącznik 3 wykaz przeglądów (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-23 Załącznik 4 wykaz jednostek POZ (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-23 Załącznik 5 wykaz podmiotów (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-23 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-25 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-25 Wyjaśnienie treści SIWZ (3) i zmiana terminu otwarcia (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-27 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-11-06 Wyjaśnienie treści SIWZ (4) (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-11-10 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-12-15 Informacja o wyniku (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2018-01-29 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-12/17)

SZ.ZNI-0701-3/17: Przedmiotem zamówienia jest napisanie, według koncepcji autora, dwóch artykułów naukowych na podstawie przekazanych przez CMJ danych zawartych w dwóch raportach z badań na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i zdarzeń niepożądanych, opracowanych na zlecenie CMJ.

2017-10-02 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-3/17)
2017-10-24 Wynik postępowania (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-3/17)

SZP-271-27/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2019 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-22 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-09-22 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-09-22 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-09-22 Zestaw standardów akredytacyjnych (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-10-30 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-12-18 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2018-01-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części nr 2. (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2018-02-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części nr 1 (Postępowanie: SZP-271-27/17)

SZP-271-29/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki (okres od 15.11.2017 do 13.12.2017) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-09-20 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-09-20 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-10-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-10-23 Wynik postępowania - dot. cz. 1, 2, 3, 6, 7 (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-10-24 Unieważnienie wyniku postępowania w części 1 i 7. (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-10-27 Wynik postępowania dotyczy części 1, 4, 5, 7, 8, 9 (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-12-12 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-29/17)