wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2017: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

2017-03-02 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2017)

SA-271-22/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 10-19 maja 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: SA-271-22/17)

SA-271-21/17: Zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu,

2017-04-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: SA-271-21/17)

SA-271-20/17: Zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 17-19 maja 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-18 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-20/17)

SA-271-19/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 10 maja - 30 czerwca 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert. (Postępowanie: SA-271-19/17)

SA-271-16/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r.

2017-04-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-16/17)
2017-04-13 SIWZ (Postępowanie: SA-271-16/17)

POZ.I-0701-2/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładu eksperckiego na temat standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podczas seminarium szkoleniowego - szkolenia wstępnego - dla przedstawicieli jednostek POZ zakwalifikowanych w I edycji naboru (2016 r.) do udziału w projekcie pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-04-12 Zapytanie ofertowe, opis przedmiotu zamówienia (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Zalacznik 1 Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Zalacznik 2 Wykaz przygotowanych jednostek POZ (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Załącznik 3 Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-12 Zalacznik 4 FORMULARZ OFERTOWY (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)
2017-04-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: POZ.I-0701-2/17)

POZ-271-2/17: Przedmiotem postępowania jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 4 seminariów szkoleniowych.

2017-04-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-11 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-13 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-19 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-2/17)
2017-04-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I (Postępowanie: POZ-271-2/17)

POZ.I-0701-3/17: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawy do siedziby Zamawiającego Centrum Monitowania Jakości w Ochronie Zdrowia materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-04-11 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-3/17)
2017-04-11 Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/17)
2017-04-19 Informacja o wyborze oferty (Postępowanie: POZ.I-0701-3/17)

SA-271-18/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 10 maja - 30 czerwca 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-18/17)

SA-271-17/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 10 maja - 30 czerwca 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-04-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-17/17)

SZP-271-12/17: Opracowanie merytorycznej koncepcji systemu "Zespoły Szybkiego Reagowania" i wdrożenie tego systemu w szpitalach

2017-03-31 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-03-31 SIWZ + umowa (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-03-31 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-12/17)
2017-03-31 Wykaz osób (Postępowanie: SZP-271-12/17)

SZP-271-10/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-03-20 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-03-20 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-03-24 Wykaz osób (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-03-24 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-04-10 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-04-20 Wyjaśnienie treści SIWZ 02 (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-04-25 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-10/17)
2017-04-26 Informacja z otwarcia ofert 2 (Postępowanie: SZP-271-10/17)

SZP-271-11/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach.

2017-03-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-03-17 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-03-24 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-03-24 Wykaz osób (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-05 Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-05 Poprawiony formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-11/17)
2017-04-25 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-11/17)

SA-271-15/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 22 marca - 24 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-03-09 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-15/17)

SA-271-14/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r.

2017-03-06 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-14/17)
2017-03-06 SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/17)
2017-03-23 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-14/17)
2017-03-24 Wykaz osób (Postępowanie: SA-271-14/17)
2017-03-24 Formularze ofertowe (Postępowanie: SA-271-14/17)
2017-03-27 Wyjaśnienie treści SIWZ (02) (Postępowanie: SA-271-14/17)
2017-04-03 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-14/17)

SA-271-12/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22-24 marca 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-03-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-12/17)
2017-04-05 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-12/17)

SA-271-11/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22 marca - 21 kwietnia 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-03-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-11/17)

SA-271-10/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22 marca - 28 kwietnia 2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-02-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach 1, 3, 4, 5 (Postępowanie: SA-271-10/17)
2017-02-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 6 (Postępowanie: SA-271-10/17)
2017-03-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakiecie nr 2 (Postępowanie: SA-271-10/17)
2017-04-21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-10/17)

SA-271-9/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 22 marca - 28 kwietnia 2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-02-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-9/17)
2017-04-21 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-9/17)

SZ-ZNI-0701-1/17: Usługa ekspercka - konsultacje merytoryczne dotyczące wdrożenia w szpitalach systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta.

2017-02-21 Zapytanie ofertowe, formularz oferty i informacja o kwalifikacjach (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/17)

SA-271-8/17: Przedmiotem postępowania (zapytania ofertowego) jest zakup i dostawa oryginalnych tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, faksów i ksero dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2017-02-15 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-8/17)
2017-02-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: SA-271-8/17)

SA-271-7/17: Przedmiotem postępowania (zapytania ofertowego) jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2017-02-15 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-7/17)
2017-02-16 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (Postępowanie: SA-271-7/17)
2017-02-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: SA-271-7/17)
2017-02-28 Sprostowanie pomyłki w danych adresowych wykonawcy (Postępowanie: SA-271-7/17)

POZ-271-1/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-02-08 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 SOPZ - załącznik nr 1 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Wykaz usług - załącznik nr 2 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Wykaz wykładowców - załącznik nr 3 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Formularz ofertowy - załącznik nr 4 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-08 Wzór umowy - załącznik nr 5 (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-13 Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-14 Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu (2) (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-17 Unieważnienie postępowania na 2 części (2 pakiety) (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-02-23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (Postępowanie: POZ-271-1/17)
2017-04-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-1/17)

SZP-271-6/17: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytorycznej koncepcji systemu "Zespoły Szybkiego Reagowania" i wdrożenie tego systemu w szpitalach.

2017-02-07 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 SIWZ (PDF) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Umowa (PDF) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Umowa (DOC) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Wykaz wykładowców (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-07 Formularz ofertowy (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-02-28 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-03-06 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-03-08 Wyjaśnienie treści SIWZ (3) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-03-09 Wyjaśnienie treści SIWZ (4) (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-03-13 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-03-27 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SZP-271-6/17)
2017-04-06 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SZP-271-6/17)

SZ-ZNI-0701-5/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-14 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-5/16)

SZ-ZNI-0701-4/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-08 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-4/16)

SZ-ZNI-0701-3/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-11-07 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-3/16)

SZ-ZNI-0701-2/16: Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka - analiza i opisanie aspektów prawnych związanych z monitorowaniem zdarzeń niepożądanych dotyczących bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach medycznych oraz opracowanie rekomendacji i propozycji zapisów prawnych sprzyjających zgłaszaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków ze zdarzeń niepożądanych.

2016-11-03 Informacje o zamówieniu, formularz ofertowy, informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-2/16)

SZ-ZNI-0701-1/16: Wypracowanie wraz z zespołem koncepcji merytorycznej wewnątrzszpitalnego systemu zgłaszania, analizowania i wyciągania wniosków ze zdarzeń niepożądanych, które dotyczą bezpieczeństwa pacjenta oraz przygotowanie przewodnika dla szpitali na temat metodyki wdrażania takiego systemu.

2016-10-27 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)
2016-10-28 Załącznik nr 3 - Informacja na temat kwalifikacji i doświadczenia eksperta (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)
2016-10-28 Informacje o zadaniu, formularz ofertowy (docx) (Postępowanie: SZ-ZNI-0701-1/16)

SA-271-26/16: Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu, wizyta akredytacyjna w okresie od 16-18 listopada 2016 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2016-10-18 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: SA-271-26/16)

SA-271-25/16: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie od 26 października do 16 grudnia 2016 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych; - przeglądy akredytacyjne realizowane przez wizytatora pielęgniarkę".

2016-10-13 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-25/16)
2016-11-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-25/16)