wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

UWAGA: Ważny komunikat

2018-10-26 Komunikat dotyczący zmian w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. (Postępowanie: UWAGA)

Plan-2018: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018 r.

2018-02-26 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2018)

SA-271-62/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatora "lidera" budżet w okresie od 09.01.2018 do 08.02.2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-12-10 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-62/18)

POZ-271-63/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 07.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-12-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-63/18)

POZ-271-62/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.01.2019 r. do 31.01.2019 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-12-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-62/18)
2018-12-10 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-62/18)

SZP-271-38/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia seminarium w dniu 16 stycznia 2019 r. w Warszawie w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-12-07 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-38/18)
2018-12-07 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-38/18)

SA-271-61/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 09.01.2019 - 08.02.2019 - przegląd przeprowadzany przez lekarza- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-12-05 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-61/18)

SA-271-63/18: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur ankietowych.

2018-12-04 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-63/18)
2018-12-04 SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/18)
2018-12-06 Wyjaśnienia treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-63/18)
2018-12-10 Wyjaśnienia treści SIWZ (02) (Postępowanie: SA-271-63/18)

SA-271-64/18: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki.

2018-12-03 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-64/18)
2018-12-03 SIWZ (Postępowanie: SA-271-64/18)
2018-12-04 Modyfikacja treści SIWZ (Postępowanie: SA-271-64/18)
2018-12-04 SIWZ (doc) (Postępowanie: SA-271-64/18)

SA-271-60/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 04.12.2018 - 14.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-11-30 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-60/18)

POZ-271-64/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal konferencyjnych, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 szkoleń w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-11-28 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-64/18)
2018-11-28 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-64/18)
2018-12-07 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-64/18)

SA-271-57/18: Przedmiotem postępowania jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 4 grudnia 2018 r.

2018-11-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-57/18)
2018-11-27 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-57/18)

SA-271-58/18: Przedmiotem postępowania jest ZAWARCIE UMOWZ WYKONAWCZEJ NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 4 grudnia 2018 r.

2018-11-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-58/18)

POZ-271-61/18: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie koordynatora wojewódzkiego w regionach: ŁÓDZKIM i DOLNOŚLĄSKIM dla Podmiotów Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2018-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-11-20 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-11-20 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-11-20 Załącznik nr 3: Wykaz przeglądów akredytacyjnych przeprowadzonych przez Koordynatora (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-11-20 Załącznik nr 4: Wykaz jednostek POZ, w których przygotowaniu do przeglądu akredytacyjnego uczestniczył Koordynator (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-11-20 Załącznik nr 5: Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów z zakresu standardów akredytacyjnych dla POZ przeprowadzonych przez Koordynatora (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-11-20 Załącznik nr 6: Wykaz podmiotów POZ, w których Koordynator pełnił funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-12-03 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-61/18)
2018-12-07 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-61/18)

SA-271-55/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów wykonawczych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatora "lidera" budżet w okresie od 04.12.2018 do 12.12.2018 roku (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-11-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-55/18)

SA-271-54/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 04.12.2018 - 06.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-11-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-54/18)

SA-271-53/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 28.11.2018 - 14.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-11-20 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-53/18)

POZ-271-60/18: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 05.12.2018 r. do dnia 19.12.2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-11-20 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-60/18)
2018-11-26 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-60/18)

POZ-271-59/18: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie ?Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki?, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014?2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 03.12.2018 r. do 19.12.2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-11-20 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-59/18)
2018-11-21 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-59/18)
2018-11-23 Wynik postępowania III (Postępowanie: POZ-271-59/18)
2018-11-26 Wynik postępowania IV (Postępowanie: POZ-271-59/18)

POZ-271-55/18: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ).

2018-11-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-20 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-20 Identyfikator postępowania (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-20 Klucz publiczny dla postępowania (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-28 Załącznik nr 2: Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-28 Załącznik nr 3: Wykaz przeglądów akredytacyjnych przeprowadzonych przez Indywidualnego Opiekuna (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-28 Załącznik nr 4: Wykaz jednostek POZ, w których przygotowaniu do przeglądu akredytacyjnego uczestniczył Indywidualny Opiekun (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-28 Załącznik nr 5: Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów (Postępowanie: POZ-271-55/18)
2018-11-28 Załącznik nr 6: Wykaz podmiotów POZ, w których Indywidualny Opiekun pełnił funkcję kierownicze (Postępowanie: POZ-271-55/18)

SA-271-56/18: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dostawa teczek firmowych (ofertówek) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ilości 1000 szt.

2018-11-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-56/18)
2018-11-19 SIWZ (Postępowanie: SA-271-56/18)
2018-11-26 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SA-271-56/18)
2018-12-03 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-56/18)

SA-271-50/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora akredytacyjnego POZ w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

2018-11-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-50/18)
2018-11-20 Wynik postępowania II (Postępowanie: SA-271-50/18)

SA-271-49/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wiodących wizytatorów akredytacyjnych POZ w okresie od 4 grudnia 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

2018-11-19 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-49/18)

SA-271-48/18: Przedmiotem postpowania jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez wizytatorów - lekarzy i wizytatorów - pielęgniarki i wizytatorów wiodących (lider) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

2018-11-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-13 SIWZ (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-13 Identyfikator postępowania (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-13 Klucz publiczny dla postępowania (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-13 Formularz ofertowy dla cz. 1 (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-13 Formularz ofertowy dla cz. 2 (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-13 Formularz ofertowy dla cz. 3 (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-29 Wzór formularzy - na prośbę Wykonawców: Wzór formularza dla cz. 1 (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-29 Wzór formularzy - na prośbę Wykonawców: Wzór formularza dla cz. 2 (Postępowanie: SA-271-48/18)
2018-11-29 Wzór formularzy - na prośbę Wykonawców: Wzór formularza dla cz. 3 (Postępowanie: SA-271-48/18)

SA-271-47/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 14.11.2018 - 14.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-11-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-47/18)

POZ-271-58/18: Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW AKREDYTACYJNYCH PRZEZ WIODĄCYCH WIZYTATORÓW AKREDYTACYJNYCH POZ w Podmiotach Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ), zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w okresie od dnia 13.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. (drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych).

2018-11-07 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-58/18)
2018-11-08 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-58/18)
2018-11-09 Wynik postępowania III, sprostowanie wyniku postępowania II (Postępowanie: POZ-271-58/18)
2018-12-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-58/18)

SZP-271-37/18: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii.

2018-11-05 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-37/18)
2018-11-05 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-37/18)
2018-11-05 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-37/18)
2018-11-13 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-37/18)
2018-12-04 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-37/18)

SZP-271-35/18: Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji z zakresu wymogów i wdrażania standardów akredytacyjnych (2 etapy) oraz wizyty testowej w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-10-30 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-10-30 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-10-30 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-10-30 Identyfikator postępowania (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-10-30 Klucz publiczny (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-11-27 Dodatkowy WZÓR formularza ofertowego (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-12-06 Informacja z otwarcia ofert. (Postępowanie: SZP-271-35/18)
2018-12-07 Sprostowanie informacji z otwarcia ofert. (Postępowanie: SZP-271-35/18)

SA-271-46/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 07.11.2018 -14.12.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-10-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-46/18)
2018-12-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-46/18)

SZP-271-34/18: Przedmiotem postępowania jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalu w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-10-25 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SZP-271-34/18)
2018-10-25 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-34/18)
2018-10-25 Identyfikator postępowania (Postępowanie: SZP-271-34/18)
2018-10-25 Klucz publiczny (Postępowanie: SZP-271-34/18)
2018-12-03 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-34/18)

POZ-271-56/18: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal konferencyjnych, miejsc noclegowych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 5 szkoleń w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-10-23 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-56/18)
2018-10-23 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-56/18)
2018-10-29 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-56/18)
2018-10-31 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-56/18)
2018-11-09 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-56/18)
2018-11-13 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-56/18)
2018-11-27 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-56/18)

SZP-271-36/18: Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-10-23 Ogłoszenie o zamówieniu. (Postępowanie: SZP-271-36/18)
2018-10-23 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia (Postępowanie: SZP-271-36/18)
2018-10-23 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia (DOC) (Postępowanie: SZP-271-36/18)
2018-11-07 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-36/18)
2018-12-03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-36/18)

POZ-271-54/18: Przedmiotem zamówienia jest zadanie koordynatora wojewódzkiego w regionach: PÓŁNOCNYM obejmującym województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie; PÓŁNOCNO-WSCHODNIM obejmującym województwa mazowieckie, podlaskie i lubelskie; POŁUDNIOWO-WSCHODNIM obejmującym województwa małopolskie, podkarpackie i lubelskie dla Podmiotów Leczniczych posiadających w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) z ww. województw, zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn.: "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa oraz dla Indywidualnych Opiekunów sprawujących opiekę nad jednostkami POZ w danym regionie i pomagających w przygotowaniu jednostek POZ do wdrożenia standardów akredytacyjnych.

2018-10-15 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-54/18)
2018-10-15 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-54/18)
2018-10-19 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-54/18)
2018-10-26 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-54/18)
2018-11-05 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-54/18)
2018-11-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-54/18)

SZP-271-33/18: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2018-10-05 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-33/18)
2018-10-05 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-33/18)
2018-10-26 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-33/18)
2018-11-26 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-33/18)

SA-271-44/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 9 października 2018 r.

2018-09-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-44/18)

SA-271-43/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMOWY WYKONAWCZEJ NA: przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego przez wiodącego wizytatora akredytacyjnego POZ w dniu 9 października 2018 r.

2018-09-27 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-43/18)

SA-271-42/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 10.10.2018 - 19.10.2018 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-09-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-42/18)

SZP-271-32-18: Szacowanie wartości zamówienia - Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu specjalistycznej konsultacji z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii w kontekście standardów akredytacyjnych (Dz.Urz.MZ Nr 2 poz. 24 z dnia 25 stycznia 2010) dla szpitala zakwalifikowanego do udziału w projekcie Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-09-19 Pismo przewodnie (Postępowanie: SZP-271-32-18)
2018-09-19 Opis zadania i formularz wyceny (Postępowanie: SZP-271-32-18)

POZ.I-0701-3/18: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne (napisanie tekstu) publikacji na temat profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej pn.: "Profilaktyka w POZ". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2018-09-07 Treść zapytania ofertowego (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 1 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 2 - Wykaz publikacji (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 3 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów skierowanych od lekarzy (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-13 Załącznik 4 - Wykaz szkoleń/seminariów/warsztatów/wykładów/programów telewizyjnych i radiowych/ serwisów internetowych dla pacjentów (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)
2018-09-24 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ.I-0701-3/18)

SA-271-38/18: Przedmiotem zamówienia jest ZAWARCIE UMÓW WYKONAWCZYCH NA: przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w okresie od dnia 11 września 2018 r. do dnia 25 września 2018 r.

2018-09-06 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-38/18)
2018-12-03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-38/18)

SZP-271-28/18: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - przeglądy akredytacyjne przeprowadzane przez lekarzy w okresie od 03.10.2018 do 11.01.2019 - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych

2018-09-04 Wynik postępowania I (Postępowanie: SZP-271-28/18)
2018-09-26 Wynik postępowania II (Postępowanie: SZP-271-28/18)

SA-271-36/18: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 03.10.2018 -26.10.2018 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę lub położną- drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2018-09-03 Wynik postępowania (Postępowanie: SA-271-36/18)
2018-12-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-36/18)

POZ-271-44/18: Przedmiotem zamówienia jest: Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ)

2018-08-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-13 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 2 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 3 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 4 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 5 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-08-21 Załącznik 6 (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-09-20 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-09-24 Wynik postępowania I (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-10-10 Wynik postępowania II (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-10-15 Wynik postępowania III (Postępowanie: POZ-271-44/18)
2018-11-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-44/18)