wiem, zamknij
 Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne organizowane przez CMJ


Wszystkie aktualnie prowadzone postępowania:

Plan-2017: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

2017-03-02 Plan postępowań (Postępowanie: Plan-2017)

POZ-271-15/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - edycja 2016.

2017-10-19 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-15/17)
2017-10-19 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-15/17)

POZ-271-16/17: Przedmiotem zamówienia druk i dostawa pakietu broszur pn. POZ - Farmakoterapia (2 broszury: Broszura 1 - dla lekarzy, Broszura 2 - dla pacjentów) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-10-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-16/17)
2017-10-17 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-16/17)
2017-10-18 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-16/17)
2017-10-20 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-16/17)

POZ-271-14/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

2017-10-17 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-14/17)
2017-10-17 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-14/17)

POZ.I-0701-9/17: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne (napisanie tekstu) publikacji na temat profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej pn.: "Profilaktyka w POZ". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2017-10-16 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-9/17)
2017-10-16 Załącznik nr 1 (Postępowanie: POZ.I-0701-9/17)
2017-10-16 Załącznik nr 2 (Postępowanie: POZ.I-0701-9/17)
2017-10-16 Załącznik nr 3 Formularz ofertowy dla części I (Postępowanie: POZ.I-0701-9/17)
2017-10-16 Załącznik nr 4 Formularz ofertowy dla części II (Postępowanie: POZ.I-0701-9/17)

SA-271-36/17: Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest zakup i dostawa dwóch sztuk drukarek laserowych oraz cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

2017-10-16 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SA-271-36/17)

SZP-271-31/17: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy (okres od 22.11.2017 do 08.12.2017) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-10-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-10-13 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-31/17)
2017-10-13 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-31/17)

SZP-271-30/17: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w 16 szpitalach, w ich siedzibach.

2017-10-11 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-30/17)
2017-10-11 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pdf) (Postępowanie: SZP-271-30/17)
2017-10-11 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (doc) (Postępowanie: SZP-271-30/17)

SA-271-39/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ przez wizytatora wiodącego i lekarzy.

2017-10-09 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SA-271-39/17)
2017-10-09 SIWZ (Postępowanie: SA-271-39/17)

POZ.I-0701-6/17: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne (napisanie tekstu) publikacji na temat profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej pn.: "Profilaktyka w POZ". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

2017-10-03 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-6/17)
2017-10-03 Załącznik nr 1 (Postępowanie: POZ.I-0701-6/17)
2017-10-03 Załącznik nr 2 (Postępowanie: POZ.I-0701-6/17)
2017-10-03 Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy dla części I (Postępowanie: POZ.I-0701-6/17)
2017-10-03 Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy dla części II (Postępowanie: POZ.I-0701-6/17)
2017-10-11 Informacja o unieważnieniu postępowania (Postępowanie: POZ.I-0701-6/17)

SA-271-38/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 25.10.2017-13.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-10-03 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-38/17)

SA-271-37/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 11.10.2017 - 13.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-10-03 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-37/17)

POZ.I-0701-7/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładu eksperckiego na temat metodologii prowadzenia badań ankietowych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) (wśród pacjentów i pracowników) oraz opracowanie materiałów edukacyjnych na ten temat.

2017-10-02 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ.I-0701-7/17)
2017-10-02 Załacznik nr 1 (Postępowanie: POZ.I-0701-7/17)
2017-10-02 Załacznik nr 2 (Postępowanie: POZ.I-0701-7/17)
2017-10-02 Załącznik nr 3 - Formularz Ofertowy (Postępowanie: POZ.I-0701-7/17)
2017-10-04 Informacja o zamknięciu postępowania (Postępowanie: POZ.I-0701-7/17)

POZ-271-12/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatorów akredytacyjnych POZ w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

2017-10-02 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-12/17)
2017-10-02 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-12/17)

SZ.ZNI-0701-3/17: Przedmiotem zamówienia jest napisanie, według koncepcji autora, dwóch artykułów naukowych na podstawie przekazanych przez CMJ danych zawartych w dwóch raportach z badań na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i zdarzeń niepożądanych, opracowanych na zlecenie CMJ.

2017-10-02 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: SZ.ZNI-0701-3/17)

SZP-271-27/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2019 r. w ramach projektu Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-22 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-09-22 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-09-22 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-27/17)
2017-09-22 Zestaw standardów akredytacyjnych (Postępowanie: SZP-271-27/17)

SZP-271-28/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy (okres od 11.10.2017 do 13.12.2017) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-28/17)
2017-09-20 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-28/17)
2017-09-20 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-28/17)
2017-10-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-28/17)
2017-10-06 Wynik postępowania - dot. części 1, 7, 8. (Postępowanie: SZP-271-28/17)
2017-10-19 Wynik postępowania - dot. części 2-6, 9-16 (Postępowanie: SZP-271-28/17)

SZP-271-29/17: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dotyczących przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki (okres od 15.11.2017 do 13.12.2017) w ramach projektu ?Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki?, nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-09-20 SIWZ (pdf) (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-09-20 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-29/17)
2017-10-02 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-29/17)

POZ-271-13/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-13/17)
2017-09-20 Zapytanie ofertowe (Postępowanie: POZ-271-13/17)
2017-09-21 Formularz ofertowy (doc) (Postępowanie: POZ-271-13/17)
2017-09-21 Załącznik nr 2 (doc) (Postępowanie: POZ-271-13/17)
2017-09-21 Załącznik nr 3 (doc) (Postępowanie: POZ-271-13/17)
2017-10-09 Wynik postępowania (Postępowanie: POZ-271-13/17)
2017-10-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-13/17)

SA-271-35/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 06-08.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-09-15 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-35/17)
2017-10-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-35/17)

SA-271-34/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 20.09.2017 - 08.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-09-15 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-34/17)
2017-10-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-34/17)

SZP-271-26/17: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur ankietowych

2017-09-13 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-26/17)
2017-09-13 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-26/17)
2017-09-13 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-26/17)
2017-09-22 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-26/17)
2017-10-16 Wynik postępowania - dot. części 2. (Postępowanie: SZP-271-26/17)

SA-271-33/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 20-22.09.2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-09-04 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-33/17)
2017-10-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-33/17)

SA-271-32/17: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 13.09.2017 - 20.10.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-09-04 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-32/17)
2017-10-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-32/17)

POZ-271-11/17: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia spotkania roboczo-warsztatowego (szkolenia) dla wizytatorów akredytacyjnych POZ w dniu 13 października 2017 r. w Warszawie w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-04 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-11/17)
2017-09-04 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-11/17)
2017-09-13 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-11/17)
2017-09-27 Informacja o wyniku postępowania (Postępowanie: POZ-271-11/17)
2017-10-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-11/17)

POZ-271-9/17: Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa pakietu broszur pn. POZ - Higiena rąk (2 broszury: Broszura 1 - dla lekarzy, Broszura 2 - dla pacjentów) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-09-04 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-9/17)
2017-09-04 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-9/17)
2017-09-07 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-9/17)
2017-09-08 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) (Postępowanie: POZ-271-9/17)
2017-09-12 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-9/17)
2017-09-29 Informacja o wyniku postępowania (Postępowanie: POZ-271-9/17)
2017-10-18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-9/17)

SZP-271-23/17: Przedmiotem postępowania jest przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowego specjalistycznego szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych w 25 szpitalach, w ich siedzibach.

2017-08-25 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-23/17)
2017-08-25 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-23/17)
2017-08-25 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (doc.) (Postępowanie: SZP-271-23/17)
2017-09-25 Wynik postępowania (Postępowanie: SZP-271-23/17)

SA-271-31/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 13.09.2017 - 01.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-08-23 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SA-271-31/17)
2017-10-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-31/17)

SA-271-30/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 13.09.2017 - 01.12.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-08-23 Informacja o wyborze ofert w pakietach 1-9 i 11-13 (Postępowanie: SA-271-30/17)
2017-09-01 Wynik postępowania - część nr 10 (Postępowanie: SA-271-30/17)

SZP-271-24/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez lekarzy (okres od 20.09.2017 do 27.10.2017) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-24/17)
2017-08-10 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-24/17)
2017-08-10 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-24/17)
2017-08-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-24/17)
2017-09-05 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SZP-271-24/17)
2017-10-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-24/17)

SZP-271-25/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach przez pielęgniarki (okres od 20.09.2017 do 27.10.2017) w ramach projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki", nr POWR.05.02.00-00-0151/15-00, Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu (doc) (Postępowanie: SZP-271-25/17)
2017-08-10 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-25/17)
2017-08-10 SIWZ (doc) (Postępowanie: SZP-271-25/17)
2017-08-24 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-25/17)
2017-09-05 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SZP-271-25/17)
2017-10-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-25/17)

POZ-271-10/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - w województwach: kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

2017-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-10 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-10 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-10 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-10 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek POZ - przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-10 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-10 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-18 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-08-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Postępowanie: POZ-271-10/17)
2017-09-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-10/17)

POZ-271-7/17: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych (dot. tylko części 2) oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia 2 seminariów szkoleniowych prowadzonych w Krakowie (jedno seminarium) i w Warszawie (jedno seminarium) w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2017-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-7/17)
2017-08-10 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-7/17)
2017-08-23 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-7/17)
2017-09-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1 (Postępowanie: POZ-271-7/17)
2017-09-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 (Postępowanie: POZ-271-7/17)
2017-09-20 Informacja o wyborze ofert w cz.2 (Postępowanie: POZ-271-7/17)
2017-10-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-7/17)

SZP-271-21/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych.

2017-08-07 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-21/17)
2017-08-07 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-21/17)
2017-08-07 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (doc) (Postępowanie: SZP-271-21/17)
2017-09-08 Informacja o wyborze oferty (Postępowanie: SZP-271-21/17)
2017-10-09 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-21/17)

SZP-271-22/17: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".

2017-08-04 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-22/17)
2017-08-04 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Postępowanie: SZP-271-22/17)
2017-08-04 Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (doc) (Postępowanie: SZP-271-22/17)
2017-09-04 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SZP-271-22/17)
2017-10-13 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-22/17)

SA-271-27/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 2.08.2017-29.09.2017 - przegląd przeprowadzany przez pielęgniarkę - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-07-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (Postępowanie: SA-271-27/17)
2017-08-25 Unieważnienie wyniku postępowania w zakresie części nr 7 (Postępowanie: SA-271-27/17)
2017-10-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-27/17)

SA-271-26/17: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych w szpitalach, wizyty akredytacyjne w okresie 2.08.2017-29.09.2017 - przegląd przeprowadzany przez lekarza - drugi etap postępowania na zawarcie umów wykonawczych.

2017-07-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach 1-8 (Postępowanie: SA-271-26/17)
2017-08-04 Informacja o wyborze oferty w pakiecie nr 9 (Postępowanie: SA-271-26/17)
2017-08-25 Wynik postępowania - dotyczy części nr 9 (Postępowanie: SA-271-26/17)
2017-10-16 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SA-271-26/17)

POZ-271-6/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - w województwach: kujawsko-pomorskim i mazowieckim.

2017-07-27 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-07-27 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-07-27 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-07-27 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-07-27 Załacznik nr 4 - Wykaz jednostek POZ- przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-07-27 Załacznik nr 5 - Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-07-27 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-08-07 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-08-10 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 6 (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-08-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach 5, 7, 8, 10-12 i unieważnieniu postępowania w części 9 (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-08-25 Informacja o wyborze oferty w częściach 1-4. (Postępowanie: POZ-271-6/17)
2017-09-19 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: POZ-271-6/17)

POZ-271-5/17: Przedmiotem zamówienia jest Indywidualna Opieka rówieśnika zawodowego (IOP) w Podmiocie Leczniczym posiadającym w swej strukturze Zakład Leczniczy (Zakłady Lecznicze) udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (jednostka POZ) - edycja 2016.

2017-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 3 - Wykaz przeglądów akredytacyjnych (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 4 - Wykaz jednostek POZ - przygotowanie (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 5 - Wykaz szkoleń (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-14 Załącznik nr 6 - Wykaz podmiotów - funkcje kierownicze (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-07-17 Wyjaśnienie Zamawiającego dotyczące ceny netto, ceny brutto w formularzu ofertowym. (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-08-08 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-08-10 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-08-17 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-08-23 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-08-25 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-09-05 Informacja o wyniku postępowania I (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-09-20 Informacja o wyniku postępowania II (Postępowanie: POZ-271-5/17)
2017-09-27 Informacja o wyniku postępowania III (Postępowanie: POZ-271-5/17)

SZP-271-19/17: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia konsultacji z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych oraz wizyty testowej w szpitalach.

2017-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-07-14 SIWZ (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-07-24 SIWZ (DOC) (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-07-27 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-08-04 Wyjaśnienie treści SIWZ (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-08-11 Zmiana we wzorze umowy (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-08-11 Zmiana we wzorze umowy (doc) (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-08-21 Informacja z otwarcia ofert (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-09-08 Informacja o wyborze ofert (Postępowanie: SZP-271-19/17)
2017-10-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Postępowanie: SZP-271-19/17)